Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

De regionale helseforetakene overtar finansieringsansvaret for ytterligere 6 legemidler

Først publisert: 20.01.2021 Sist faglig oppdatert: 20.01.2021

Fra 1. februar overtar de regionale helseforetakene (RHF-ene) finansieringsansvaret for 6 legemidler brukt i forbindelse med multippel sklerose (MS), narkolepsi, immunsvikt og sjeldne tilstander. Pasienter med gyldig blåresept fra før 1. februar kan benytte den så lenge resepten gjelder.

Artikkelen er 185 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Finansieringsansvaret for legemidler skal som hovedregel følge behandlingsansvaret. Helsedirektoratets beslutning om hvilke legemidler som overføres er gjort på bakgrunn av en offentlig høring. Se vedtak med tabell over hvilke legemidler endringen gjelder. Endring av finansieringsansvar innebærer at budsjettmidler overføres fra folketrygden til RHF-enes rammebevilgning for 2021 og at finansieringsansvar for all bruk av legemidlene overføres.

Fra 1. februar 2021 vil det ikke lenger bli innvilget stønad over folketrygden til disse legemidlene, verken i blåresept- eller bidragsordningen.

RHF-enes krav ved forskrivning av ny h-resept

Alle resepter utstedt fra og med 1. februar 2021 på overførte legemidler må:

  • være merket som h-resept
  • inneholde en refusjonskode (basert på ICD-10 diagnosekodeverket)
  • være forskrevet av sykehuslege eller avtalespesialist med rett til å forskrive h-reseptlegemidler. Dette innebærer at allmennpraktiserende leger ikke lenger kan forskrive h-reseptlegemidler

Eksisterende resepter kan brukes så lenge de er gyldige

Pasienter med gyldig blåresept fra før 1. februar 2021, kan hente ut legemidlet på apotek i hele reseptens gyldighetsperiode uavhengig av om forskriver har rett til å forskrive h-reseptlegemidler.

De som har fått stønad over folketrygdens bidragsordning, må selv kontakte forskrivende lege om videre behandling.


Hva gjelder for nye pasienter

I første omgang vil gjeldende praksis for forskriving av de overførte legemidlene videreføres. RHF-ene vil gjøre en vurdering av de aktuelle legemidlene, og sørge for å informere om eventuelle endringer i forskrivningspraksis.

Ytterligere informasjon om helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (H-reseptlegemidler) finnes her: h-reseptordningen.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold