Covid-19 i Legevakthåndboken og Telefonråd

Råd for legevaktenes håndtering av Covid-19 infeksjon er nå integrert i Legevakthåndboken og Telefonråd. Her finnes både råd for vurdering per telefon, råd for behandling utenfor sykehus og støtte til vurdering av hvilke pasienter som bør legges inn på sykehus.

Oppslag i Legevakthåndboken

Oppslag i Telefonråd

Det er Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin - NORCE som har ansvar for Legevakthåndboken og Telefonråd.

 


 

Først publisert: 29.03.2020 Sist faglig oppdatert: 29.03.2020