Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Brexit: Overgangsordning for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Det er vedtatt overgangsordning for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i forbindelse med Brexit. Foto: mostphotos.com

Det er vedtatt overgangsordning for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i forbindelse med Brexit. Foto: mostphotos.com

Først publisert: 22.12.2020 Sist faglig oppdatert: 22.12.2020

For å ivareta de som utdanner seg i Storbritannia, er det fra 1. januar 2021 vedtatt overgangsordning for autorisasjon- og spesialistgodkjenning.

Artikkelen er 220 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia utløper ved utgangen av 2020, og uten den vedtatte overgangsbestemmelsen ville søkere til autorisasjon og spesialistgodkjenning ha blitt vurdert etter reglene for søkere fra land utenfor EU/EØS fra 1. januar 2021.

For å ivareta de som utdanner seg i Storbritannia, og som startet utdanningen med en forventning om å få sine yrkeskvalifikasjoner godkjent etter reglene i yrkeskvalifikasjonsdirektivet, er det fra 1. januar 2021 vedtatt overgangsordning for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Midlertidig varighet

Overgangsordningen vil gjelde en begrenset personkrets og vil være av midlertidig varighet. Rett til å få søknaden vurdert etter forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits (EØS-forskriften) gjelder følgende grupper:

  • Personer som har fullført sin utdanning før utløpet av någjeldende overgangsperiode 31.12.2020 og som søker om godkjenning i løpet av 2021
  • Personer som var under utdanning i Storbritannia 31.12.2019, skal ut 2029 kunne søke om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner etter EØS-regelverket

Søkere med yrkeskvalifikasjoner fra Storbritannia som søker etter 31.12.2020, og som ikke er i en situasjon som nevnt i punktene ovenfor, vil ikke være omfattet av EØS-regelverket. Denne gruppen vil dermed måtte søke om godkjenning etter regelverket som gjelder for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for søkere fra land utenfor EØS og Sveits.

Helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra Storbritannia som har fått autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning før 1. januar 2021, vil beholde godkjenningen.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold