Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefaler økt bruk av selvtester

Illustrasjon. Foto: Canvas.com.

Illustrasjon. Foto: Canvas.com.

Først publisert: 24.11.2021 Sist faglig oppdatert: 24.11.2021

For å få bedre kontroll på smittesituasjonen i Norge, anbefaler Helsedirektoratet hyppigere bruk av selvtester både i skoler, blant helsepersonell og for husstandsmedlemmer til koronasmittede personer. Et grovt estimat viser at behovet ligger tett opp mot 850 000 selvtester i uka.

– Foreløpig har vi nok tester til å dekke et slikt forbruk, også til skoletesting. Vi er i ferd med å bestille flere selvtester og er godt forsynt ut dette året. I løpet av desember vil vi få ytterligere 10 millioner selvtester, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

På vegne av kommunene melder Statsforvalterne behov for selvtester/hurtigtester til Helsedirektoratet. Testene distribueres deretter ut til kommunene ut fra nasjonal felleslager.

 • Ved jevnlig testing av elever fra 5.–7. trinn = 180 000 tester per uke (60 000 elever per trinn på landsbasis)
 • Ved jevnlig testing av elever fra 8.–10. trinn = 180 000 tester pr uke (60 000 elever per trinn på landsbasis)
 • Testing av vaksinerte hustandsmedlemmer til koronasmittede personer (2 tester per uke) = 28 000 tester per uke
 • Testing av uvaksinerte hustandsmedlemmer til koronasmittet person (1 test hver dag i én uke) = 49 000 tester per uke
 • Testing av uvaksinert helsepersonell i helse og omsorgstjenesten (5% uvaksinerte av 400 000 som tester seg x 2 per uke) = 40 000 tester per uke
 • Testing av alle med nyoppståtte luftveissymptomer (7%) = 364 000 tester per uke

Totalt utgjør dette 841 000 selvtester per uke.

I denne oversikten har vi ikke tatt med:​​​​​​​

 • Vaksinert helsepersonell som eventuelt skal testes
 • Øvrige nærkontakter (som skal testes én gang per uke)
 • Målrettet testing av barn under 5. klasse
 • Husstandsmedlemmer som velger å teste seg med PCR-test på en teststasjon
 • De som tar en bekreftende test på teststasjon etter positiv selvtest

Covid-19-retningslinje for uvaksinert helsepersonell

Helsedirektoratet har publisert en covid-19-retningslinje for uvaksinerte ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Her kommer det frem at ansatte som ikke er fullvaksinert bør teste seg to ganger per uke, samt bruke munnbind ved pasientkontakt og når det ikke er mulig å holde nødvendig avstand til kollegaer.

Ansatte som ikke er fullvaksinerte har en større relativ risiko for å være bærere av virus og dermed smitte andre sammenlignet med fullvaksinerte. Det anbefales derfor at ikke-fullvaksinerte ansatte testes to ganger i uken De anbefales også å bruke munnbind hvis man er å definere som en nærkontakt til pasienter, brukere og andre ansatte uavhengig av lokalt smittetrykk.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold