Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ungdom under korona-krisen (webinar)

  • 28. august 2020
  • 12:00–13:30

Korona-epidemien har ført til at ungdom over hele landet har hatt uker med hjemmeskole, og de er blitt underlagt strenge smitteverntiltak som har satt begrensninger på hverdagene deres. På seminaret vil vi få presentert to forskningsrapporter fra forskningsinstituttet NOVA  ved Oslo Met.

"Oslo-ungdom under korona-tiden" er en anonym spørreundersøkelse blant ungdom i Oslo. Målet for undersøkelsen har vært  å kartlegge Oslo-ungdoms hverdagsliv og livskvalitet, og hvordan de opplever Korona-situasjonen mens de ennå er underlagt strenge restriksjoner. Undersøkelsen gir svar på hvordan ungdom generelt har det under korona-epidemien, og hvordan den har påvirket livene deres. 

Rapporten "Tap og Tillit. Ungdoms livstilfredshet og samfunnsdeltagelse under pandemien", er en kvalitativ studie som undersøker hvordan norske ungdommer erfarte og handterte samfunnets nedstenging under koronapandemien. Studien bygger på 40 intervjuer med deltagere i forskningsprosjektet "Ungdom i endring" som er en kvalitativ longitudinell intervjustudie med ungdommer fra fire ulike oppvekststeder i Norge.

Målgruppe

Ansatte i stat og kommune som jobber med ungdom fra ulike sektorer

Program

  • Innledning divisjonsdirektør Linda Granlund (Helsedirektoratet)
  • Presentasjon av undersøkelsen "Oslo-ungdom under korona-tiden" v/ Anders Bakken (NOVA)
  • Presentasjon og lansering av rapporten "Ungdoms livstilfredshet og samfunnsdeltagelse
  • under pandemien v/Ingunn Marie Eriksen (NOVA)
  • Kommentar fra Edvard Botterli Udnæs, Elevorganisasjonen

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med Sturle.nes@helsedir.no

Først publisert: 25.08.2020 Sist faglig oppdatert: 25.08.2020 Se tidligere versjoner