Tobakksavvenning (webinar)

(Avsluttet)

Video og presentasjoner

Se webinaret (3 timer 33 minutter):

Vil du ha presentasjonene fra webinaret? Send oss en e-post

Om webinaret

Helsedirektoratet inviterer til webinar for ansatte i frisklivssentraler og andre helsetjenester torsdag 4. juni kl. 08.30–13.00.

  • Tidspunkt: Torsdag 4. juni klokken 08:30–13.00
  • Sted: Webinaret streames fra Helsedirektoratet i Oslo via Vimeo, som kan åpnes i alle nettlesere.
  • Påmelding: Påmelding innen 2. juni kl. 12.00. Påmeldingen er nå stengt.
    De påmeldte får tilsendt lenke (Vimeo) og informasjonsskriv per e-post i løpet av 3. juni.

Tema og målgruppe

Webinaret vil gi grunnleggende kompetanse i tobakk og helseskader, tobakksavvenning og hvordan veilede i snus- og røykeslutt.

Målgruppa er ansatte i frisklivssentraler. Kurset vil også være relevant for annet helsepersonell som skal tilby hjelp til tobakksavvenning.

Siste del av webinaret presenterer en utviklingspilot på røykeslutt i region Vestre Viken Helseforetak og vil være særlig aktuell for ansatte i kommuner tilhørende denne regionen.

Praktisk informasjon

Det er en fordel om du har erfaring med samtalemetoden motiverende intervju (MI) siden denne er grunnleggende for veiledning i snus- og røykeslutt. Det blir ikke opplæring i metoden på webinaret.

På våre nettsider kan du lese mer om MI og finne praktiske øvelser som kan være til hjelp for å lære teknikkene. Se gjerne filmen "Introduksjon til motiverende intervju for helsepersonell". Helsedirektoratet har i tillegg produsert fire episoder podcast om MI.

Grunnopplæring i MI tilbys av De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus). Enkelte universiteter og høgskoler tilbyr mer omfattende MI-utdanning.

Program

08.30
Velkommen og informasjon om teknisk løsning (spørsmål m.m.)

08:40
Helseskader og anbefalte metoder for tobakksavvenning v/Astrid Nylenna, Helsedirektoratet

  • helseskader ved bruk av tobakk
  • nikotinavhengighet og nikotinabstinens
  • legemidler ved røykeslutt

09:45
Statistikk, politikk og nasjonale tiltak og hjelpetilbud v/Maren J. Deildok, Helsedirektoratet

10.15
Pause

10.30
Snus- og røykesluttveiledning på frisklivssentralen v/Heidi Myklemyr, Frisklivssentralen i Modum

11.45
Lunsjpause

12.15
Informasjon om utviklingspilot på røykeslutt Vestre Viken HF v/Anna N. Solem, Helsedirektoratet

13:00
Takk for i dag!

Først publisert: 14.05.2020 Sist faglig oppdatert: 02.06.2020