Webinar om tobakksavvenning

04. juni 2020-04. juni 2020

Obs
Påmeldingsfrist 2. juni

Helsedirektoratet inviterer til webinar for ansatte i frisklivssentraler og andre helsetjenester torsdag 4. juni kl. 08.30–14.00.

  • Tidspunkt: Torsdag 4. juni klokken 08:30–14.00
  • Sted: Webinaret streames fra Helsedirektoratet i Oslo via Vimeo, som kan åpnes i alle nettlesere.
  • Påmelding: Påmelding innen 2. juni kl. 12.00. Merk e-posten "Påmelding webinar" og oppgi navn og arbeidssted. De påmeldte får tilsendt lenke (Vimeo) og informasjonsskriv per e-post i løpet av 2. juni.

Tema

Webinaret vil gi grunnleggende kompetanse i tobakk og helseskader, tobakksavvenning og hvordan veilede i snus- og røykeslutt.

Målgruppe

Ansatte i frisklivssentraler. Kurset vil også være relevant for annet helsepersonell som skal tilby hjelp til tobakksavvenning.

Siste del av webinaret presenterer en utviklingspilot på røykeslutt i region Vestre Viken Helseforetak og vil være særlig aktuell for ansatte i kommuner tilhørende denne regionen.

Praktisk informasjon

Det er en fordel om du har erfaring med samtalemetoden motiverende intervju (MI) siden denne er grunnleggende for veiledning i snus- og røykeslutt. Det blir ikke opplæring i metoden på webinaret.

På våre nettsider kan du lese mer om MI og finne praktiske øvelser som kan være til hjelp for å lære teknikkene. Se gjerne filmen "Introduksjon til motiverende intervju for helsepersonell". Helsedirektoratet har i tillegg produsert fire episoder podcast om MI.

Grunnopplæring i MI tilbys av De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus). Enkelte universiteter og høgskoler tilbyr mer omfattende MI-utdanning.

Program

08.30
Velkommen og informasjon om teknisk løsning (spørsmål m.m.)

08:45
Helseskader og anbefalte metoder for tobakksavvenning v/Astrid Nylenna, Helsedirektoratet

  • helseskader ved bruk av tobakk
  • nikotinavhengighet og nikotinabstinens
  • legemidler ved røykeslutt

09:45
Statistikk, politikk og nasjonale tiltak og hjelpetilbud v/Maren J. Deildok, Helsedirektoratet

10.15
Pause

10.30
Snus- og røykesluttveiledning på frisklivssentralen v/Heidi Myklemyr, Frisklivssentralen i Modum

11.45
Lunsjpause

12.30
Røykeslutt under covid-19 og digitale muligheter v/Maren J. Deildok, Helsedirektoratet

13.00
Informasjon om utviklingspilot på røykeslutt Vestre Viken HF v/Anna N. Solem, Helsedirektoratet

14:00
Takk for i dag!

Spørsmål om webinaret

Er det noe du lurer på om webinaret?

Først publisert: 14.05.2020 Sist faglig oppdatert: 14.05.2020