Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilskuddsordning for historiske pensjonskostnader (webinar)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om tilskuddsordning for historiske pensjonskostnader.

  • 1. september 2020
  • 10:00–10:30
  • Gjennomført

Se video av webinar

Om webinaret

Helsedirektoratet inviterte til webinar 1. september 2020 om tilskuddsordning for historiske pensjonskostnader. Vi ønsket å gi informasjon om ordningen til søkere som skal søke for første gang og de som allerede har sendt inn sin førstegangssøknad.

Tilskuddsordning for historiske pensjonskostnader

Tilskuddet skal gis til private virksomheter som har levert lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester samtidig med å ha offentlig tjenestepensjon for sine ansatte.

Vi ønsker å gi informasjon om ordningen til søkere som skal søke for første gang, og de som allerede har sendt inn sin førstegangssøknad.

På webinaret gjennomgikk vi hvordan tilskuddsordningen fungerer, kravene til dokumentasjon, beregning av tilskudd og prosess rundt førstegangssøknad og årlig søknad.

Tilskuddsordningen

Tilskuddet skal dekke fremtidige kostnader i offentlig tjenestepensjonsordningen som skyldes at de ansatte tidligere har opparbeidet rettigheter til et garantert pensjonsnivå. Derfor omtales dette som historiske pensjonskostnader.

For å sikre at de aktuelle virksomhetene kan konkurrere på lik linje med virksomheter som ikke har offentlig tjenestepensjon, så har Helse- og omsorgsdepartementet opprettet en tilskuddsordning for å dekke de historiske pensjonskostnadene.

Helsedirektoratet forvalter tilskuddsordningen. Søknadsfristen i 2020 er 31. desember.

Tilskuddsordning for historiske pensjonskostnader

For å gjøre det enklere å søke tilskudd, inviterer vi aktuelle virksomheter til webinar.

Først publisert: 13.07.2020 Sist faglig oppdatert: 08.09.2020 Se tidligere versjoner