Webinar om tilskuddsordning for historiske pensjonskostnader

01. september 2020-01. september 2020

Stener i vannet. Foto Mostphotos
Helsedirektoratet inviterer til webinar 1. september 2020 om tilskuddsordning for historiske pensjonskostnader. Vi ønsker å gi informasjon om ordningen til søkere som skal søke for første gang og de som allerede har sendt inn sin førstegangssøknad. Foto: Mostphotos

Tilskuddsordning for historiske pensjonskostnader

Tilskuddet skal gis til private virksomheter som har levert lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester samtidig med å ha offentlig tjenestepensjon for sine ansatte.

Vi ønsker å gi informasjon om ordningen til søkere som skal søke for første gang, og de som allerede har sendt inn sin førstegangssøknad.

På webinaret gjennomgår vi hvordan tilskuddsordningen fungerer, kravene til dokumentasjon, beregning av tilskudd og prosess rundt førstegangssøknad og årlig søknad. Du kan stille spørsmål og få svar underveis i webinaret.

Tid og sted

  • Tid: 1. september 10.00 – 11.30
  • Sted: Webinaret streames. Link kommer i august
  • Det er gratis å delta. Opptak vil også bli publisert i etterkant
  • Påmelding: Send påmelding til histpensjon@helsedir.no

Tilskuddsordningen

Tilskuddet skal dekke fremtidige kostnader i offentlig tjenestepensjonsordningen som skyldes at de ansatte tidligere har opparbeidet rettigheter til et garantert pensjonsnivå. Derfor omtales dette som historiske pensjonskostnader.

For å sikre at de aktuelle virksomhetene kan konkurrere på lik linje med virksomheter som ikke har offentlig tjenestepensjon, så har Helse- og omsorgsdepartementet opprettet en tilskuddsordning for å dekke de historiske pensjonskostnadene.

Helsedirektoratet forvalter tilskuddsordningen. Søknadsfristen i 2020 er 31. desember.

For å gjøre det enklere å søke tilskudd, inviterer vi aktuelle virksomheter til webinar.

​Målgruppe

Målgruppen for webinarer er virksomheter som omfattes av tilskuddsordningen, det vil si private virksomheter som betaler årlig pensjonspremie til offentlig tjenestepensjonsordning for opptjeningstid før 1. januar 2019, og som under opptjeningen har levert spesialisthelsetjenester nevnt i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a eller barneverntjenester staten har finansieringsansvaret for etter barnevernloven § 9-4.

Andre interesserte kan også delta.

Program

Detaljert program kommer i august.

Velkommen!

Spørsmål

Har du spørsmål om webinaret eller ordningen, kontakt oss på e-post histpensjon@helsedir.no  

Først publisert: 13.13.07.2020 Sist faglig oppdatert: 13.07.2020