Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forbedringskompetanse og kontinuerlig læring (webinar)

(Avsluttet)

Frem mot Pasientsikkerhetskonferansen 2020 gjennomfører I trygge hender 24-7 og Helsedirektoratet flere webinarer om temaer i verktøyet Snakk om forbedring (snakkomforbedring.no).

Torsdag 15. oktober er ledelse av pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, systematisk forbedringsarbeid og målinger, og kontinuerlig læring temaene i dette seminaret. 

Lukas Månsson fra Drammen sykehus vil utfordre oss på hvorfor det er viktig å sette forbedringsarbeid i system og reflektere over betydningen av ledelse. Du får også høre om Vestre Viken HFs erfaringer med å bygge forbedringskompetanse fra Åse Stavland Lexberg. Til sist vil Bjarne Berg Wiig gi oss tips og råd om lærende organisasjoner.

Du vil også bli kjent med forbedringsspillet i pasientsikkerhetsprogrammet.

Innledere

  • Lukas Månsson, leder for ortopedi og akuttmottak, Drammen sykehus, Vestre Viken HF.
  • Åse Stavland Lexberg, overlege og spesialrådgiver, kvalitetsavdelingen, Vestre Viken HF.
  • Bjarne Berg Wig, daglig leder, Institute for Learning Organizations.

Ordstyrer

Ida Waal Rømuld, seniorrådgiver, avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet.

Først publisert: 12.10.2020 Se tidligere versjoner