Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand (webinar)

(Avsluttet)

I dette webinaret får du innsikt i nasjonale faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret tilstand.

Velkommen til gratis webinar 29. januar 2021 kl. 11:00 - 13:30. Ingen påmelding.

Lenke til webinaret: https://psk2020.kg5.no/

Om webinaret

Opplæring i observasjonskompetanse, system for overvåking av pasientens vitale funksjoner og hvordan kommunisere sikrere, er noen av hovedpunktene i de nasjonale faglige rådene. Dette er særlig relevant ved mistanke om og bekreftet covid-19.

Arbeidet med implementering av nasjonale faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret tilstand pågår i store deler av helse- og omsorgstjenesten.

Dette webinaret skal bidra til inspirasjon og kunnskap.

Læringspunkter

 • Få innsikt i / bli kjent med nasjonale faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret tilstand.
 • Få innsikt i rådenes relevans i lys av Statens helsetilsyns og UKOMs ulike rapporter.
 • Få kjennskap til aktuelle opplæringsressurser.
 • Erfaringsutveksling om forbedringsarbeid fra ulike sykehus, sykehjem, hjemmetjenester og USHT knyttet til hvert enkelt råd.

Målgruppe

Ledere, fagutviklere/rådgivere, leger og sykepleiere i kommunal helse- og omsorgstjeneste (legevakt, hjemmetjeneste og institusjon) og helseforetak.

Program

Bolk 1, ca 35 min

 • Introduksjon. Viktighet og aktualitet i de faglige rådene.
  Anne Kristin Melby og  Kari Annette Os, begge seniorrådgivere, avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet.
 • Hva ser Undersøkelseskommisjonen (UKOM) i sine varsler som kan relateres til de faglige rådene?
  Synnøve Serigstad, leder for relasjon og læring, UKOM.
 • Hva ser Helsetilsynet i sine tilsyn som kan relateres til de faglige rådene?
  Kjell Ingar Bjørnstad, seniorrådgiver og anestesilege, avdeling for varsler og operativt tilsyn, Helsetilsynet.
 • Refleksjon om behovet for de faglige rådene fra sykehus-perspektiv.
  Hege Gjessing, administrerende direktør, Sykehuset Østfold.
 • Refleksjon om behovet for de faglige rådene fra kommune-perspektiv. 
  Francis Odeh, kommuneoverlege, Bodø kommune.

Bolk 2, ca. 35 min.: Introduksjon til råd 1, kompetanse

 • proACT – en ideell forening som utvikler og forvalter kurskonseptet "Tidlig oppdagelse av forverret tilstand og rask respons".
  Germar Schreiner, avdelingsoverlege på Asker og Bærum legevakt og leder av proACT Norge.
 • Eksempel fra Ahus: tverrfaglig undervisning og simulering.
  Henrik Eikås, anestesilege, Ahus.
 • KlinObsKommune– en kompetansemodell for klinisk observasjonskompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester.
  ​​​​​​​Line Hurup Thomsen, spesialrådgiver, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland.

PAUSE:  Kl. 12:10- 12:25

Bolk 3, ca. 25 min.: Introduksjon til råd 2, observasjonsrutiner

 • Rutiner for gode observasjoner i hjemmebaserte tjenester. 
  Kari Beate Overjordet Westnes, fagutviklingssykepleier, Porsgrunn kommune. 
 • Observasjonsrutiner i sykehus.
  Helen Nilsson, anestesisykepleier, Haraldsplass Diakonale Sykehus. 
 • Kliniske skåringsverktøy ved Covid-19, 
  Håkon Ihle-Hansen og Marius Myrstad, begge overleger ved Bærum sykehus, Vestre Viken. 

Bolk 4, ca. 25 min.: Introduksjon råd 3, rask respons og kommunikasjon

 • Rask respons med Mobil intensiv gruppe (MIG) - erfaringer fra Ahus.
  Sylvi Vulum, seksjonsleder, intensivavdelingen, Ahus.
  Astrid Marie Berg, intensivsykepleier og stipendiat, Ahus.
 • NEWS i kommunal helse og omsorgstjeneste – utfordringer og muligheter.
  Eva Linnerud, fagrådgiver på Ahus og nasjonal ProAct-koordinator for kommunehelsetjenesten.
 • Første BEST – kommuneversjon, samtrening og kommunikasjon.
  Gøril Nonstad, kompetanserådgiver, Helse og omsorg, Ringerike kommune.

Bolk 5, ca. 15 min.: Implementering

 • Implementering av rapid respons systems – a never ending prosess.
  Siri Lerstøl Olsen, avdelingsoverlege, akuttmottak, Stavanger universitetssykehus. 
 • Implementering av NEWS i sykehjem.
  Birgitte Graverholt, førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet.

Les mer om de nasjonale faglige rådene på helsedirektoratet.no

Lenke til det digitale arrangementet:
https://psk2020.kg5.no/

Kontakt

Anne.Kristin.Ihle.Melby@helsedir.no

Først publisert: 08.01.2021 Sist faglig oppdatert: 27.01.2021 Se tidligere versjoner