Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

SRHR 2030 – revitalisering og konkretisering av Snakk om det!

04. november 2021-05. november 2021

Sted: Digitalt

SRHR er at akronym for Seksuell og Reproduktiv Helse og Rettigheter.

Om konferansen

Departementene har gitt Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Barne- ungdoms og familiedirektoratet og Utdanningsdirektoratet i oppdrag å revitalisere tiltakene i Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022) og å tydeliggjøre det tverrsektorielle ansvaret for seksuell helse. Helsedirektoratet er bedt om å koordinere arbeidet.

I forbindelse med koordineringsoppdraget ønsker Helsedirektoratet å arrangere en digital, interaktiv innspillskonferanse 4.-5. november 2021. Arbeidstittel for konferansen er SRHR 2030. Formålet med konferansen er å få innspill på hvordan tiltakene i strategien kan revitaliseres, med utgangspunkt i et ønsket fremtidsbilde.

Målgruppe

Ledere, beslutningstakere, tjenesteytere og frivillige i alle samfunnssektorer med relevans for seksuell helse.

Påmelding

Helsedirektoratet oppfordrer dere til å sette av 4. og 5. november 2021 i kalenderen. Påmelding for digital deltagelse åpner ila. høsten. Følg med på helsedirektoratet.no for nærmere informasjon om påmelding til konferansen.

Vi ser frem til å møte deg 4. og 5. november.

Først publisert: 15.07.2021 Sist faglig oppdatert: 16.07.2021