Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sosial ulikhet i helse i det lokale folkehelsearbeidet. Hvordan kan kommunen jobbe? (webinar og workshop)

  • 28. oktober 2020
  • 00:00–00:00
  • Webinar
  • Gjennomført

Sosial ulikhet i helse kan forklares som gjennomgående og vedvarende forskjeller i befolkningens helsetilstand. Ulikhetene følger sosiale og økonomiske forhold som yrke, utdanning og eller inntekt. Sosial ulikhet i helse er sosialt skapt og således mulig å endre, men hvordan kan kommuner jobbe systematisk med dette i eget folkehelsearbeid?

Dette er utgangspunktet for et webinar og workshop som arrangeres onsdag 28. oktober 2020 av Helsedirektoratet i samarbeid med Sunne kommuner – WHOs norske nettverk.

Formål og målgruppe

Hensikten med dagen er å gi kommuner kunnskap om hvorfor og hvordan sosial ulikhet er sentralt i det lokale folkehelsearbeidet og hvordan kommuner kan redusere sosiale helseforskjeller gjennom sitt lokale folkehelsearbeid.

Flere kommuner gir tilbakemelding om at det er krevende å vite hva slags tiltak de kan iverksette for å redusere sosiale ulikheter i sin kommune. Webinaret og workshopen vil gå inn på flere faktorer som bidrar til ulikhet i helse, men også jobbe spesifikt med oppvekst som påvirkningsfaktor og ulike tiltak på oppvekstfeltet som kan bidra inn i arbeidet.

Vi anbefaler at hver kommune deltar med minimum 2–3 personer som kan jobbe sammen i gruppearbeidet. Deltakerne kan gjerne representere ulike sektorer som er sentrale i kommunens arbeid med å utjevne sosiale forskjeller. Ettersom vi vil bruke oppvekst som case vil deltakere fra oppvekstsektoren være særlig relevante. Det er imidlertid også fullt mulig å delta som eneste representant fra sin kommune. I så fall vil du plasseres i gruppe med deltakere fra andre kommuner.

Tentativt program

Møteleder: Ingvild Little, Sunne kommuner – WHOs norske nettverk.

Del 1: Sosial ulikhet i et lokalt folkehelsearbeid

Vi anbefaler deltagerne å logge seg på i god tid og vente i den digitale lobbyen til dere blir sluppet inn i møtet.

10:00–10:05:
Velkommen v/møteleder Ingvild Little, Sunne kommuner – WHOs norske nettverk

10:05–10:25:
Viktigheten av å jobbe med reduksjon av sosial ulikhet og innvirkning på helsen v/Steinar Krokstad, NTNU og HUNT forskningssenter

10:25-10.40:
Et systematisk folkehelsearbeid med ulikhetsbriller v/Kjersti Engeseth, Helsedirektoratet

10.40-10.45:
Oppsummering av del 1 v/Øyvind Giæver, Helsedirektoratet

Del 2: Workshop

Møteleder: Ingvild Little, Sunne kommuner – WHOs norske nettverk

12:00–12:15:
Hvordan kommuner kan redusere sosiale helseforskjeller – innføring i et kartleggingsverktøy til arbeidet v/Øyvind Giæver, Helsedirektoratet

11:15–13:00:
Gruppearbeid inkludert lunsjpause. Deltakerne får mulighet til å jobbe med tiltakskartet/verktøyet med utgangspunkt i egen kommune.

13:00–13:30:
Hvordan kommer vi videre i arbeidet for å utjevne sosiale helseforskjeller? Felles refleksjon.

Om workshopen

Formålet med workshopen er å gi kunnskap, inspirasjon og oversikt over arbeid med reduksjon av sosial ulikhet med innsats i oppvekstsektoren. Det vil derfor være satt av tid til å se på arbeidet i egen kommune og vurdere tiltakene i et fugleperspektiv. I workshopen vil deltakerne få mulighet til å jobbe med et kartleggingsverktøy til planlegging av innsatser utviklet av Helsedirektoratet.

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt på e-post til Kjersti Engeseth.

Først publisert: 30.09.2020 Sist faglig oppdatert: 30.09.2020 Se tidligere versjoner