Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Høringsmøte Pakkeforløp for oppfølging etter rusmiddeloverdose

 • 21. oktober 2020
 • 13:00–15:00

Helsedirektoratet inviterer til digitalt høringsmøte om Pakkeforløp for oppfølging etter rusmiddeloverdose 21 oktober.

Tid og sted

Program

 • Velkommen v/Stian Haugen, Helsedirektoratet
 • Pakkeforløp etter overdose v/Arne Skulberg, NTNU
 • Bruker- og pårørendeperspektivet v/ Line Eikenes Langsholt, Helsedirektoratet
 • Hva sier TSB om høringsutkastet?
  • Anne Beate Sætrang, Oslo Universitetssykehus
  • Ruben Sletteng, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Hva sier kommunene om høringsutkastet?
  • Susanne Trønnes, Bergen kommune
  • Daniel Sewohl, Ullensaker kommune
 • Avslutning v/ Stian Haugen, Helsedirektoratet

Høringsutkast

Les høringsutkastet og informasjon om hvordan du gir innspill

Høringsfristen er 1. november 2020.

Bakgrunn

Pakkeforløp for oppfølging etter rusmiddeloverdose er på ekstern høring som et nytt kapittel i Pakkeforløp rusbehandling (TSB). Pakkeforløpskapitlet beskriver hvordan helsehjelpen som tilbys overdosepasienter er organisert.

Målet er at pasientene opplever et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp i tråd med anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler.

Det er også et mål med pakkeforløpskapitlet at alle som har hatt overdose får vurdering og hjelp fra personell med rusfaglig kompetanse. Dette skal være del av den øyeblikkelige hjelpen. Det vil si at alle som arbeider i helse- og omsorgstjenesten må anerkjenne at overdoser både er akutt alvorlig, og ofte et symptom på forverring av en kronisk tilstand.

Pakkeforløpskapitlet skal bidra til å sikre dialogen mellom de ulike delene av spesialisthelsetjenesten og samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Først publisert: 08.10.2020 Sist faglig oppdatert: 08.10.2020 Se tidligere versjoner