Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Øve på TISK: webinar 3

(Avsluttet)

Video og presentasjoner

Video og presentasjoner fra webinaret finner du her.

Om webinaret

Helsedirektoratet i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Folkehelseinstituttet, Fylkesmannen i Innlandet og Fylkesmannen i Oslo Viken inviterer kommuner og ansatte hos Fylkesmannen til webinar om å øve på TISK (testing, isolering, smitteoppsporing, karantenering)

Dette er andre webinar i en rekke på fem i webinarserien "Øve på TISK" 

Tid og sted

 • Tid: 5. november 2020 10.00 - 11.30
 • Link til webinaret
 • Vi anbefaler å se sendingen fra pc/mac og med Chrome som nettleser
 • Opptak av webinaret vil bli publisert i etterkant
 • Påmelding til webinaret
 • Vi vil gjerne at alle som ønsker å delta melder seg på i forkant, slik at vi får distribuert et evalueringsskjema til deltakerne. Webinaret er åpent og lenken direkte til webinaret kan benyttes uavhengig av om man er påmeldt eller ikke.

Målgruppe

Ansatte hos Fylkesmannen og i kommunene med ansvar for beredskap, opplæring, planlegging, gjennomføring og evaluering knyttet til tiltakene i TISK-strategien (testing-isolering-smitteoppsporing-karantenering).

Hensikt

Hensikten med webinarrekken er å gi deltakerne innsikt og kjennskap til TISK-strategien, kunnskap om hvordan øvelser benyttes som virkemiddel i arbeidet med tiltakene i TISK og innsikt i andre kommuners og fylkesmenns erfaringer med øvelser

Læringsmål for webinar 3

 • Innsikt og oppdatert kunnskap om tester og testing
 • Kjennskap til sjekkliste  for planlegging av personellressurser
 • Innsikt og kjennskap til case som kan benyttes til planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser

Program

 • Møteleder: Heidi Stien, Helsedirektoratet
 • Åpning og innledning: Helsedirektoratet
 • TISK-prosjektet: Svein Lie, fagdirektør Helsedirektoratet
 • Tester og testing: Magne Rekvig, Helsedirektoratet
 • Forsvarets testing og infeksjonsovervåking  : Arne Johan Nordheim, forsvarets sanitet
 • Verktøy for planlegging av Personellressurser: Ida Waal Rømuld, Helsedirektoratet
 • Øve på testing: Elisabeth Henie Madslien og Emily MacDonald, Folkehelseinstituttet
 • Å trygge lederne når situasjonen oppstår – erfaringer fra Kristiansand kommune: Beredskapssjef Sigurd Paulsen, Rådgiver Dag Morten Frantzen
 • Smittesporing, en praktisk øvelse – erfaringer fra Lillesand kommune: Kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr

Anbefalt materiale til forberedelse og etterarbeid

Verktøy for planlegging av personellressurser

Verktøyet tar utgangspunkt i en trestegs modell for personellplanlegging og kartlegging av potensielle årsaker til personellmangel i henholdsvis legevakt og fastlegekontor, sykehjem og KAD, samt hjemmetjenesten

Webinarrekke

Dette er tredje webinar i en rekke på fem i webinarserien "Øve på TISK". Datoene er 10. september, 8. oktober, 5. november, 10. desember og 7. januar.

Først publisert: 03.11.2020 Sist faglig oppdatert: 10.11.2020 Se tidligere versjoner