Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppvekstprofiler 2021 – publisering (webinar)

(Avsluttet)

Sted: Webinar

Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, KS og Folkehelseinstituttet inviterer til publisering av Oppvekstprofilene 2021. Dette er et oppdrag fra 0–24-samarbeidet.

  Tid og sted

  • Webinaret streames
  • Tid: Torsdag 10. juni kl. 14–15
  • Det er gratis å delta
  • Opptak vil også bli publisert i etterkant

  Vis din interesse for webinaret på Facebook.

  Målgruppe

  Målgruppen for webinaret er ansatte i kommuner, relevante direktorater og departementer og kompetansemiljøer. Andre interesserte kan også delta.

  Program

  Webinarleder: direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.

  • Åpning ved Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet
  • Presentasjon av Oppvekstprofiler 2021, Hanna Helgeland, Seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet
  • Oppvekstprofiler i et kommuneperspektiv, Lise Selnes, Ordfører i Nord-Odal kommune 
  • Trender i ungdommenes liv de siste ti årene, Anders Bakken, forsker ved NOVA

  Velkommen!

  Om oppvekstprofilene

  Et godt oppvekstmiljø er viktig for barn og unges utvikling. Oppvekstprofilene viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø.

  Flere forhold har betydning for at barn og unge skal få en god oppvekst:

  • At barn og unge føler tilhørighet og trygghet i familien, blant venner og i nærmiljøet.
  • At barn og unge får god tilknytning til skole og, etter hvert, arbeidsliv.
  • At barn og unge har god fysisk og psykisk helse.
  • At barn og unge med innvandrerbakgrunn har de samme mulighetene som andre jevnaldrende.
  • At familiens økonomi er trygg og forutsigbar og at familiens levekår er gode.

  Tematekst for Oppvekstprofil 2021 er trivsel, læring og gjennomføring i skolen.

  Kontakt

  Har du spørsmål om webinaret, ta kontakt: Ellen.Margrethe.Carlsen@helsedir.no

  Først publisert: 26.05.2021 Sist faglig oppdatert: 26.05.2021 Se tidligere versjoner