Kurslederkurs – Bra mat for bedre helse

12. november-12. november

Sted: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Oslo

Tidspunkt: 09:00- 15:30

Velkommen til en inspirerende kursdag som vil gi deg grunnleggende kompetanse om kostrådene og hvordan du kan veilede i endring av kostholdsvaner og matvarevalg på frisklivssentralen.

Kurset "Bra mat for bedre helse" skal bidra til å øke kunnskapen i befolkningen om kosthold og helse. Det skal kunne hjelpe deltakeren til å foreta de sunne valgene. Presentasjoner og materiell utviklet for veiledning om kostholdsvaner og matvarevalg vil bli gjennomgått på dette kurslederkurset. Konseptet er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er ansatte på frisklivssentraler.

Kurset kan også være relevant for

  • Helsepersonell som tilbyr kostveiledning og hjelp til endring av levevaner
  • Medlemmer av kommunale ressursgrupper i ernæring
  • Personer knyttet til lavterskeltilbud i regi av frivillige organisasjoner

Praktisk informasjon

Det er en fordel om du har erfaring med samtalemetoden motiverende intervju (MI) siden denne fokuserer på motivasjon for å endre levevaner og er grunnleggende i arbeidet med kostholdsveiledning. Det blir ikke opplæring i metoden på kursdagen. Les mer om MI og finn praktiske øvelser som kan være til hjelp for å lære teknikkene. Grunnopplæring i MI tilbys av De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus). Enkelte universiteter og høgskoler tilbyr mer omfattende MI-utdanning.

Helsedirektoratet dekker kurset for deltakerne, men ikke utgifter til reise og eventuell overnatting. Det vil bli servert lunsj, pausemat og kaffe/te.

Det er begrenset med plasser. Ansatte ved frisklivssentraler vil ha førsteprioritet. Øvre grense for påmelding/deltakelse er 2 ansatte per arbeidssted.

Kurset er nå fulltegnet.

Kontaktperson: Henriette Walaas Krogh

Først publisert: 26.08.2019