Kurs i utsteding av hygienesertifikat

(Avsluttet)

Sted: Radisson Blu Royal Hotell

Obs
Påmeldingsfrist 10. oktober

Påmelding

Om kurset

Kommuner som er godkjent for oppgaven med å utstede hygienesertifikat for skip eller som ønsker å bli det kan delta med medarbeidere som ikke tidligere har deltatt på to-dagers kurs. Private firmaer med avtale med kommune og som utfører oppgaven på vegne av kommune kan også delta med medarbeidere som ikke tidligere har deltatt på to-dagers kurs.   

Foreløpig agenda

Helsedirektoratet legger opp til å arrangere en praktisk gjennomgang av et mindre skip i Bergen havn en av dagene, fortrinnsvis dag 2.

Sesjon I, (30. oktober) 

09:00 – 09:45 Administrativ informasjon om hygienesertifikater for skip ("Ship Sanitation Certificates" - SSC"), v/Hilde Skagestad, Allan Johnson og Jürgen-Iver Sell

09:45 - 10:30 Praktisk forberedelse til inspeksjon og verneutstyr & måleinstrumenter

10:30 – 11:30 Matsikkerhet og oppbevaringsområder (Food safety & Storage areas) v/Jürgen-Iver Sell

11:30 – 11:45 15 minutters pause /alternativt spørsmål/ åpen diskusjon

11:45 – 12:30 Kvartalene og barnepassområdene (Quarters & (Child care) v/Jürgen-Iver Sell

12.30-13.15 Lunsj

Sesjon II

13:15 – 14:00 Drikkevann og svømmebasseng m.m. (Potable Water & Recreational Water Facilities, v/Allan Johnson

14:00 – 14:45 Ballastvann og kloakk (Ballast Water & Sewage) v/Allan Johnson

14:45 - 15:00 Kaffepause

15:00 – 15:45 Maskinrom, medisinsk utstyr og ventilasjon (Engine room, Medical facilities, Ventilation) v/Allan Johnson

15:45 – 16:30 Waste Management & Disposal, Vector & Reservoir Control, Controlling Infectious disease in the environment v/Allan Johnson & Jürgen-Iver Sell

16:30 – 17:30 Sertifikatutfylling v/Hilde Skagestad, Allan Johnson og Jürgen-Iver Sell


Sesjon III, (31. oktober)

09:00 – 12:30 Praktisk inspeksjon om bord av et fartøy/skip

13:00 – 13:45 Lunsj

Sesjon IV

13:45 – 15:00 Ytterligere om sertifikatutfylling ved behov.  Åpen for spørsmål og avsluttende oppsummering v/Hilde Skagestad, Allan Johnson og Jürgen-Iver Sell.

Kontakt

Eventuelle spørsmål omkring kurset – bes rettet til Hilde Skagestad, tlf.: 905 20 523  

Eventuelle spørsmål om utgifter – henvendelse bes rettet til Hong Gu, lf.: 905 83 076  
 

Først publisert: 16.09.2019