Kurs i GTT (Global Trigger Tool)

(Avsluttet)

Sted: Helsedirektoratet, Kcalitetsrommet

Obs
Påmeldingsfrist 30. august

Om Global Trigger Tool (GTT)

Global Trigger Tool (GTT) skal hjelpe helsearbeidere over hele landet å avdekke pasientskader over tid. Dette innebærer at alle helseforetak skal sette sammen egne GTT-team. Teamet skal bestå av én lege og to sykepleiere i klinisk praksis. Helsedirektoratet oppfordrer til at prosedyren også utføres på klinikk- eller avdelingsnivå. I tillegg anbefaler Helsedirektoratet at det utpekes en ressursperson i hver region som får utvidet kurs og kan bistå GTT-teamene underveis.

Målgruppe

Nye team og/eller teammedlemmer inviteres til GTT-kurs 9. september 2019. Målgruppe for kurset er helsepersonell som skal gjennomføre journalundersøkelse med Global Trigger Tool i norske helseforetak.

Påmelding

Påmelding sendes til: GTT@helsedir.no

Merk e-posten med «Påmelding GTT-kurs 2019»

Påmeldingsfrist fredag 30. august

Etter påmelding vil alle motta bekreftelse og kursmateriell via e-post.

Praktiske opplysninger

Helsedirektoratet dekker seminaret, inkl. kaffe/te og lunsj. Deltakerne må selv dekke reise og eventuell overnatting. Vi anbefaler at hele GTT-team deltar på samme kurs.

Kursansvarlig 

Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet, ved Ellen Deilkås, seniorrådgiver, cand.med. 

Først publisert: 04.07.2019 Sist endret: 04.07.2019