Kurs i Global Trigger Tool (GTT )

11. februar

Sted: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Oslo

Obs
Påmeldingsfrist 3. februar

Vi inviterer nye team og/eller teammedlemmer til GTT-kurs 11. februar 2020 kl 10.00 - 15.00. Målgruppe for kurset er helsepersonell som skal gjennomføre journalundersøkelse med Global Trigger Tool i norske helseforetak. 

Global Trigger Tool (GTT)

Global Trigger Tool (GTT) skal hjelpe helsearbeidere over hele landet å avdekke pasientskader over tid. Dette innebærer at alle helseforetak skal sette sammen egne GTT-team. Teamet skal bestå av én lege og to sykepleiere i klinisk praksis. Helsedirektoratet oppfordrer til at prosedyren også utføres på klinikk- eller avdelingsnivå. I tillegg anbefaler Helsedirektoratet at det utpekes en ressursperson i hver region som får utvidet kurs og kan bistå GTT-teamene underveis.

Kursansvarlig

Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet, ved Ellen Deilkås, seniorrådgiver, cand.med. 

Praktiske opplysninger

Helsedirektoratet dekker seminaret, inkl. kaffe/te og lunsj. Deltakerne må selv dekke reise og eventuell overnatting. Vi anbefaler at hele GTT-team deltar på samme kurs.

Påmelding

Send påmelding til: GTT@helsedir.no

Merk e-posten med «Påmelding GTT-kurs 2020»

Etter påmelding vil du motta bekreftelse og kursmateriell via e-post.

Først publisert: 06.12.2019