Ikke-smittsomme sykdommer

(Avsluttet)

Sted: Webinar

Om webinaret

Tirsdag 16. februar kl. 10.00–13.30.

Tema er utviklingen innen ikke-smittsomme sykdommer og risikofaktorene som ligger til grunn for å få disse sykdommene. Vi skal se nærmere på hva som skjer på feltet, hva som er nytt, ulike prosjekter og om det er noen sammenheng mellom ikke-smittsomme sykdommer og covid-19.

Webinaret arrangeres av Folkehelseinstituttet i samarbeid med den nasjonale NCD-indikatorgruppen og Helsedirektoratet.

Se webinaret 

Program

10.00: Åpning. Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet

10.05: Hva skjer på NCD-feltet i WHO? Bente Mikkelsen, direktør, avdeling for ikke-smittsomme sykdommer, WHO

10.20: Hva tenker NCD-alliansen om NCD-feltet? Utfordringer og planer. Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

10.30: Nye tall, utviklinger og piloteringer

  • NCD-indikatorene – status for Norge. Inger Ariansen, seniorforsker, Folkehelseinstituttet
  • Data fra Kreftregisteret, sosial ulikhet. Inger Kristin Larsen, seniorforsker, Kreftregisteret
  • Nye utviklingstrekk – røyk og fedme. Laila Hopstock, forsker, Tromsøundersøkelsen, UiT Norges arktiske universitet
  • Gratis legemidler til røykeslutt – pilotprosjekt i Vestre Viken HF.Maren Jontadatter Deildok, rådgiver, avdeling for folkesykdommer, Helsedirektoratet

11.20: Nye NCD- indikatorer – noen eksempler

  • Psykisk helse – hvordan er utviklingen? Steinar Krokstad, professor ved HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU
  • Psykiske lidelser og selvmord – utviklingstrekk? Anne Reneflot, avdelingsdirektør, avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
  • Overdødelighet av NCD blant personer med alvorlige psykiske lidelser. Ragnar Nesvåg, seniorforsker, Folkehelseinstituttet
  • Overdødelighet blant rusmiddelbrukere.Jørgen Bramnes, seniorforsker, Folkehelseinstituttet

12.10: Pause

12.30: Overdødelighet etter hoftebrudd. Kristin Holvik seniorforsker ph.d., Folkehelseinstituttet

12.40: COVID-19 – en epidemiologisk utfordring. Preben Aaavitsland, overlege, Folkehelseinstituttet

13.00: NCD og COVID-19 – Hva vet vi om sammenhengen? Hanne Gulseth, avdelingsdirektør, avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet og Inger Ariansen

13.20: Veien videre. Camilla Stoltenberg

Først publisert: 04.02.2021 Sist faglig oppdatert: 04.02.2021