Kurs i hendelsesanalyse og pasientsikkerhet

(Avsluttet)

Sted: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Storo/Oslo

Om kurset

Kurset gir opplæring i en metode for hendelsesanalyse etter at noe har gått alvorlig galt 
– eller holdt på å gjøre det, under pasientbehandlingen. Kurset skal gjøre ansatte i helsetjenesten i stand til å gjennomføre en hendelsesanalyse for å avklare bakenforliggende årsaker til alvorlige hendelser på systemnivå og foreslå tiltak til forbedringer.

Målgruppe: Ledere og ansatte i helsetjenesten, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, som jobber med og/ eller vil lære mer om hendelsesanalyser.

Kurset er godkjent som tellende kurs av Legeforeningen og Sykepleierforbundet.

Program 

Last ned program (PDF)

Kursinstruktører

  • Tanya Ryder, dr. i klinisk psykologi, avdelingspsykolog og kvalitetsrådgiver, Sykehus i Vestfold. Har ansvar for håndtering av uønskede hendelser samt gjennomføring av hendelsesanalyser i psykisk helsevern.
  • Per Otto, rådgiver og jurist, Haukeland Universitetssjukehus. Har mangeårig erfaring med gjennomføring av hendelsesanalyser og med håndtering og læring av uønskede hendelser.
  • Kari Christensen, rådgiver seksjon for pasientsikkerhet, Haukeland Universitetssjukehus. Utdannet sykepleier/helsesøster og har en MBA i strategi og ledelse.

Kursansvarlig: Hilde Skredtveit Moen, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet.

Påmelding og pris

Kursavgift 3300,-

Avgiften inkluderer kurs, kurshåndbok, materiell, lunsj og kaffe begge dager. 
Ingen påmeldingsfrist, men det er begrenset antall plasser.

Påmelding er bindende, og kursavgift vil ikke bli refundert. Dersom du skulle bli forhindret fra å delta på kurs, er det mulig å sende en stedfortreder. 

Kontakt

Wenche Pedersen Patrono

 

Først publisert: 12.11.2019