Den internasjonale Pasientsikkerhetsdagen 17. september

(Avsluttet)

Verdens helseorganisasjon har valgt slagordet Safe health workers, Safe patients for årets Pasientsikkerhetsdag. Dette viser at trygghet, både fysisk og psykisk, for ansatte i helse- og omsorgssektoren er en forutsetning for en trygg og sikker pasientbehandling.

Vi markerer dagen med et webinar. Tema vil bl.a. være psykologisk trygghet for ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Våre innledere fra fagmiljøene og helsetjenesten gir eksempler på konkrete verktøy, refleksjoner og innsikt i hvordan jobbe aktivt med psykologisk trygghet.

Innlederne er:

  • Johnny Advocaat-Vedvik, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
  • Monica Pettersen, seksjonsleder, Arbeidstilsynet
  • Lars Lyster, psykologspesialist, RVTS ØST (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) 
  • Bente Baklund, spesialsykepleier, Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • Kari Annette Os, seniorrådgiver, Helsedirektoratet 

Webinaret er gratis.

 

Først publisert: 15.09.2020 Sist faglig oppdatert: 15.09.2020