Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bruk av tjenester i psykisk helsevern og rus i perioden 2015-2019 - resultater og trender (webinar)

 • 15. oktober 2020
 • 10:00–11:00
 • Webinar

Helsedirektoratet inviterer 15. oktober 2020 til presentasjon av funnene i den nylig publiserte rapporten Bruk av tjenester i psykisk helsevern og TSB 2015-2019 (pdf)

I rapporten har Helsedirektoratet sett på utvikling og status på bruk av spesialisthelsetjenester i psykisk helsevern og rusbehandling (TSB), både i et langt perspektiv fra 1998 og de siste fem årene (2015-2019).

Vi skiller mellom psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge, samt rusbehandling (TSB). Vi presenterer data både på nasjonalt, regionalt og lokalt (HF-område) nivå.

I webinaret presenterer vi hovedresultater fra rapporten. Etter presentasjonene på til sammen 30 minutter er det anledning til å kommentere og stille spørsmål.

Tid og sted

 • Torsdag 15. oktober kl 10:00 – 11:00
 • Webinaret streames (link kommer)
 • Opptak av webinaret blir tilgjengelig i etterkant
 • Det er gratis å delta og det er ingen påmelding

Målgruppe

Målgruppen for webinaret er ledere og fagpersoner med ansvar for psykisk helsevern og TSB i regionale helseforetak og helseforetak, samt personer med ansvar for tjenesteområdene hos sentrale myndigheter. Andre interesserte kan også delta.

Program

 • Velkommen og introduksjon ved Lars Rønningen, direktør for avdeling komparativ statistikk og styringsinformasjon, Helsdirektoratet
 • Psykisk helsevern for barn og unge ved Marit Sitter
 • Psykisk helsevern for voksne ved Per Bernhard Pedersen
 • Rusbehandling (TSB) ved Solfrid Lilleeng
 • Spørsmål og kommentarer fra deltagerne

Rapporten er en del av SAMDATA. Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser av utvikling og forskjeller i spesialisthelsetjenesten. Resultatene er et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene.

Kontakt

Har du spørsmål om webinaret, ta kontakt: Lars.Ronningen@helsedir.no

Velkommen!

Først publisert: 05.10.2020 Sist faglig oppdatert: 05.10.2020 Se tidligere versjoner