Bli en bedre brobygger! Tverrsektorielt samarbeid for helsevennlig samfunnsutvikling - Tromsø

(Avsluttet)

Sted: Scandic Ishavshotel, Tromsø

Obs
Påmeldingsfrist 20. desember

Påmelding

Kurset er gratis å delta på, men deltakere besørger selv reise og opphold. Påmelding er bindende og det faktureres for manglende avbud/fremmøte. Det forventes at påmeldte deltar begge dagene. Maks tre påmeldte per kommune/fylkeskommune.

Program 

Foreløpig program (PDF)

Om kurset

Målet med kurset er å styrke kommuneansattes kompetanser i å sette livskvalitet, helse og sosiale helseforskjeller på den kommunale dagsordenen. «God helse er samfunnets viktigste kapital».

Kurset adresserer også partnerskap og samskaping som verktøy, og deltakerne skal etter endt kursdeltakelse bli gode «endringsagenter» for en helsevennlig samfunnsutvikling.

Kurset er for ledere, planleggere, folkehelsekoordinatorer o.l. i kommuner og fylkeskommuner som ønsker å styrke sine kompetanser i å jobbe tverrsektorielt for en helsevennlig samfunnsutvikling.

Det anbefales at hver kommune er representert med minst to deltakere for å øke utbyttet av gruppearbeid og refleksjoner over praksis i kommunen.

Kontakt

rakel.jonassen@helsedir.no

Først publisert: 28.02.2019