Aldersvennlige samfunn – fagseminar

2. desember

Sted: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Oslo

Obs
Påmeldingsfrist 28. november

Helsedirektoratet har som oppdrag å følge opp regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn innenfor våre områder. Vi har i den forbindelse satt i gang flere prosjekter, som vil presenteres på dette fagseminaret.

Målgruppe

Målgruppen for fagseminaret er de som jobber med seniorer og eldre i kommuner, fylkeskommuner og hos fylkesmenn, folkehelserådgivere/-koordinatorer, helse- og omsorgsrådgivere, frivillige organisasjoner, forskere og andre.

Foreløpig program

 • Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling. Nyttige råd og praktiske tips til kommunene i arbeidet med å skape gode og aldersvennlige byer og tettstederv/Øystein Bull-Hansen, fagansvarlig BYLIV-senteret/Norske arkitekters landsforbund
   
 • Lytt til seniorene. Seniormedvirkning.Hvordan gjennomføre medvirkning med eldre og hvordan kan dette være et redskap kommunene kan ta i bruk? v/Guri Mette Vestby, forsker NIBR/OsloMet
   
 • Leveår og helse.Utvikling og status for helse og funksjonsnivå blant eldre i Norge v/Bjørn Heine Strand, forsker, Folkehelseinstituttet
   
 • Levevaner og forventninger til alderdommen. Presentasjon av innsiktsarbeid om dagens og morgendagens seniorer og eldre i Norge v/Opinion as.
   
 • Arbeidsliv og fysisk aktivitet. Hva er Smart mosjon i arbeidslivet?  v/Olov Belander, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

I tillegg er Helse og omsorgsdepartementet invitert for å gi en oppdatering av hva regjeringen gjør på området, og vi får en oppdatering på arbeidet med å følge opp Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge, i eldrereformen Leve hele livet av KS og prosjektsekretariatet for programmet. 

Praktisk 

Fagseminaret er gratis og det vil bli en lett lunsj, samt kaffe/frukt ved ankomst. Reisen til/fra og opphold i forbindelse med fagseminaret dekkes ikke av arrangør.

Det er begrenset med plass, men seminaret vil strømmes. Det kreves ikke påmelding for å følge seminaret via strømming. Mer informasjon og lenker vil legges ut senere.  

Påmelding

Påmeldingsfrist: 28. november 2019.

Kontakt

Christina.Hildonen@helsedir.no

Ellinor.Sundseth@helsedir.no

Først publisert: 30.10.2019