Aktive eldre og aktiv aldring, 7. norske kongress i aldersforskning

(Avsluttet)

Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu

Om konferansen

Kongressens samlende tema i år er «aktiv aldring».

Det vil være plenumsforedrag, symposier med inviterte innlegg og sesjoner for paper- og posterpresentasjoner.

Målgruppe

Hensikten med konferansen er å bygge bro mellom personer og fagmiljøer som arbeider med forskning og utviklingsarbeid om aldring og eldre. Alle med interesse for området er velkomne.

Program og påmelding

Oppdatert program og påmeldingsinformasjon hos Folkehelseinstituttet.

Arrangører og kontaktinformasjon

Folkehelseinstituttet, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, OsloMet, Helsedirektoratet og Norsk selskap for aldersforskning.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Tina Walmann-Bjune, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Først publisert: 29.05.2019