Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Veiledning av leger i spesialisering

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 01. juli 2021

Høringsutkast

Høringsutkast til Nasjonale faglige råd: Veiledning av leger i spesialisering

Høringsinnspill

Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på om rådene oppleves nyttige for planlegging og gjennomføring av individuell veiledning og veilederutvikling i spesialistutdanningen for legene.

Vi mottar også gjerne informasjon om gode erfaringer fra hvordan man har løst veilederoppgaven lokalt. Disse erfaringene kan det være aktuelt å inkludere i de faglige rådene under fanen «Praktisk».

Vennligst send høringssvar via dette tilbakemeldingsskjemaet (docx).

Høringsfrist er 20. februar 2021. Høringssvar merkes med saksnummer 19/42383 og sendes til postmottak@helsedir.no.

Høringsbrev

Bakgrunn

Veiledning er en viktig del av spesialistutdanningen og veileders rolle og oppgaver er forankret i spesialistforskriften. God veiledning er sentralt for å sikre best mulig kvalitet og mestring i utdanningen. Veilederen skal fremme refleksjon, gi råd, følge med på kompetanseutviklingen og forberede godkjenning av læringsmål, både fagspesifikke læringsmål og felles kompetansemål.

Innhold

Helsedirektoratet har utarbeidet et utkast til faglige råd om veiledning i spesialistutdanningen for legene. Hensikten med rådene er tredelt:

 • Å gi praktiske råd om ansvarsfordeling og organisering av individuell veiledning av LIS
 • Å gi praktiske råd om gjennomføring av individuell veiledning av LIS
 • Å gi praktiske råd om utvikling og sikring av nødvendig kompetanse hos veiledere til LIS

Andre elementer i utdanningen som supervisjon, læringsaktiviteter og vurdering omtales bare i den grad det bidrar til å belyse veilederfunksjonen. Se egen veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering. 

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill.

 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helse Midt RHF
 • Helse Nord RHF
 • Alle landets helseforetak
 • Private og ideelle virksomheter som har søkt om godkjenning eller registrering som utdanningsvirksomhet
 • Arbeidstilsynet
 • STAMI
 • Folkehelseinstituttet
 • Alle landets kommuner
 • Regionalt utdanningssenter Sør-Øst
 • Regionalt utdanningssenter Vest
 • Regionalt utdanningssenter Midt
 • Regionalt utdanningssenter Nord
 • ALIS-kontor Øst
 • ALIS-kontor Sør
 • ALIS-kontor Vest
 • ALLIS-kontor Midt
 • ALIS-kontor Nord
 • Alle landets fylkesmenn
 • Legeforeningen
 • Kommunenes sentralforbund

Kontakt

Prosjektleder Heidi Stien: Heidi.Stien@helsedir.no

Først publisert: 17.12.2020 Sist faglig oppdatert: 17.12.2020