Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk for tilskuddsordningen «Styrket arbeid med forebygging, tidlig intervensjon og behandling av spiseforstyrrelser»

Høring på regelverk for tilskuddsordningen.

Ute på høring
Høringsfrist: 19. august 2024

Høringsutkast

Last ned høringsutkast: Regelverk for tilskuddsordningen «Styrket arbeid med forebygging, tidlig intervensjon og behandling av spiseforstyrrelser» (PDF)

Høringsinnspill

Høringsinnspill sendes til postmottak@helsedir.no, og merkes med saksnummer 24/15666.

Høringsbrev

Tilskuddsordningen «Styrket arbeid med forebygging, tidlig intervensjon og behandling av spiseforstyrrelser» er en forlengelse av tilskuddsordning «Forprosjekt - styrket arbeid med spiseforstyrrelser», som ble etablert senhøsten 2023.

Prosessen med utforming av tilskuddsregelverk for 2023 var rask og ble etablert som et forprosjekt. Tilskuddsregelverket ble utlyst med fire ukers søknadsfrist. Se tilskuddsutlysning for den

Tilskuddsordningen skal understøtte kommunens psykiske helsetilbud og bidra til å stryke bevissthet og kompetanse i tjenestene og utvikle og styrke samarbeid mellom kommuner eller kommuner og sykehus.

Helsedirektoratet ønsker innspill på regelverkets innhold og form, og eventuelle konkrete forslag til forbedringer. Eventuelle endringer i regelverket vil kunne tre i kraft fra og med tilskuddsåret 2024.

Høringsinstanser

Høringen sendes til helsefelleskap, virksomheter som har søkt på tilskuddsordningen, samt interesse- og brukerorganisasjoner innen spiseforstyrrelser. Også andre virksomheter/interessenter er velkomne til å svare på høringen.

Kontakt

Annicken Martinez Aasen; annicken.martinez.aasen@helsedir.no.

Først publisert: 19.06.2024 Siste faglige endring: 19.06.2024 Se tidligere versjoner