Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Felles kompetansemål (FKM) i spesialistutdanningen for leger

Ute på høring
Høringsfrist: 03. februar 2023

Høringsbrev og høringsnotat

Her finner du høringsbrev med notat:

Høringsinnspill

Tilbakemeldingene kan sendes til Helsedirektoratet som brev. Svar sendes til postmottak@helsedir.no og merkes saksnummer 22/28563.

De regionale helseforetakene kan sende oppsummering av regionens høringssvar og eventuelt inkludere de enkelte høringssvarene fra helseforetakene som vedlegg dersom det er ønskelig.

Høringen er omfattende, og det er viktig for Helsedirektoratets videre arbeid å få gjennomarbeidede høringssvar tilbake. Helsedirektoratet foreslår at utdanningsvirksomhetene som svarer på høringen organiserer høringsarbeidet tverrfaglig mellom ulike spesialiteter slik at ulike synspunkter på FKM mellom for eksempel kliniske og parakliniske spesialiteter belyses. Det er også ønskelig at leger i spesialisering involveres i arbeidet.

Oppsummering av innholdet i høringen

Helsedirektoratet ønsker innspill i høringen til følgende forslag om nye felles kompetansemå (FKM):

 • Forslag om nytt felles kompetansemål som omhandler kliniske studier/klinisk forskning (kap.3), samt forslag om tillegg av praktisk læringsmål i relevante spesialiteters spesialitetsspesifikke læringsmål. Dette inkluderer også innspill om hvilke spesialiteter dette er aktuelt for og forslag til formulering av nasjonalt anbefalt læringsaktivitet.
 • Forslag om nytt felles kompetansemål som omhandler sakkyndig arbeid (kap. 4).
 • Forslag om nytt felles kompetansemål som omhandler helseøkonomi (kap. 5).

Helsedirektoratet ønsker innspill i høringen til forslag til liste over nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter for felles kompetansemål (kap. 6).

Helsedirektoratet ønsker innspill i høringen til fremtidig innretning av FKM og fordeling av FKM på spesialistutdanningens ulike deler (kap. 7).

Veiledende informasjon og høringsspørsmål står under hvert kapittel i høringsnotatet.

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill.

Disse instansene har fått direkte invitasjon til å levere høringsinnspill:

 • Alle regionale helseforetak
 • Den norske legeforening
 • Diakonhjemmet sykehus AS
 • Haraldsplass diakonale sykehus AS
 • Lovisenberg diakonale sykehus
 • Fysmed-klinikken AS
 • Haugesund sanitetsforenings
 • Revmatismesykehus AS
 • Martina Hansens hospital
 • Rehabiliteringssenteret AiR AS
 • Rehabiliteringssenteret Nord-Norges kurbad AS
 • Revmatismesykehuset AS, Lillehammer
 • Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter AS
 • Stamina helse AS
 • Stiftelsen Beitostølen helsesportsenter
 • Stiftelsen Betanien hospital Skien
 • Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS
 • Unicare Hokksund AS
 • Unicare Jeløy AS
 • Valnesfjord helsesportssenter
 • Modum Bad
 • NKS Jæren Distriktspsykiatriske senter
 • NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus
 • Solli sykehus / DPS
 • Stiftelsen Betanien Bergen
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Dr. Fürst medisinske laboratorium
 • Folkehelseinstituttet
 • Bergensklinikken AS Blå Kors
 • Borgestadklinikken SA Blå Kors
 • Blå Kors Lade behandlingssenter SA
 • Blå Kors Haugaland A-senter
 • Rogaland A-senter AS
 • Stiftelsen Manifestsenteret
 • Stiftelsen Trasoppklinikken
 • Voss DPS NKS Bjørkeli AS
 • ALIS kontor Nord
 • ALIS kontor Vest
 • ALIS kontor Midt
 • ALIS kontor Sør
 • ALIS kontor Øst
 • KS

Kontakt

Ved spørsmål til høringen eller behov for utsatt frist vennligst ta kontakt med saksbehandler seniorrådgiver Marie Thoresen: marie.thoresen@helsedir.no

Først publisert: 21.11.2022 Sist faglig oppdatert: 21.11.2022 Se tidligere versjoner