Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Felles kompetansemål (FKM) i spesialistutdanningen for leger

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 01. juni 2023

Høringsbrev og høringsnotat

Her finner du høringsbrev med notat:

Høringsinnspill

Høringen er avsluttet og høringsinnspillene er til behandling.

Oppsummering av innholdet i høringen

Helsedirektoratet ønsker innspill i høringen til følgende forslag om nye felles kompetansemål (FKM):

 • Forslag om nytt felles kompetansemål som omhandler kliniske studier/klinisk forskning (kap.3), samt forslag om tillegg av praktisk læringsmål i relevante spesialiteters spesialitetsspesifikke læringsmål. Dette inkluderer også innspill om hvilke spesialiteter dette er aktuelt for og forslag til formulering av nasjonalt anbefalt læringsaktivitet.
 • Forslag om nytt felles kompetansemål som omhandler sakkyndig arbeid (kap. 4).
 • Forslag om nytt felles kompetansemål som omhandler helseøkonomi (kap. 5).

Helsedirektoratet ønsker innspill i høringen til forslag til liste over nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter for felles kompetansemål (kap. 6).

Helsedirektoratet ønsker innspill i høringen til fremtidig innretning av FKM og fordeling av FKM på spesialistutdanningens ulike deler (kap. 7).

Veiledende informasjon og høringsspørsmål står under hvert kapittel i høringsnotatet.

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill.

Disse instansene har fått direkte invitasjon til å levere høringsinnspill:

 • Alle regionale helseforetak
 • Den norske legeforening
 • Diakonhjemmet sykehus AS
 • Haraldsplass diakonale sykehus AS
 • Lovisenberg diakonale sykehus
 • Fysmed-klinikken AS
 • Haugesund sanitetsforenings
 • Revmatismesykehus AS
 • Martina Hansens hospital
 • Rehabiliteringssenteret AiR AS
 • Rehabiliteringssenteret Nord-Norges kurbad AS
 • Revmatismesykehuset AS, Lillehammer
 • Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter AS
 • Stamina helse AS
 • Stiftelsen Beitostølen helsesportsenter
 • Stiftelsen Betanien hospital Skien
 • Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS
 • Unicare Hokksund AS
 • Unicare Jeløy AS
 • Valnesfjord helsesportssenter
 • Modum Bad
 • NKS Jæren Distriktspsykiatriske senter
 • NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus
 • Solli sykehus / DPS
 • Stiftelsen Betanien Bergen
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Dr. Fürst medisinske laboratorium
 • Folkehelseinstituttet
 • Bergensklinikken AS Blå Kors
 • Borgestadklinikken SA Blå Kors
 • Blå Kors Lade behandlingssenter SA
 • Blå Kors Haugaland A-senter
 • Rogaland A-senter AS
 • Stiftelsen Manifestsenteret
 • Stiftelsen Trasoppklinikken
 • Voss DPS NKS Bjørkeli AS
 • ALIS kontor Nord
 • ALIS kontor Vest
 • ALIS kontor Midt
 • ALIS kontor Sør
 • ALIS kontor Øst
 • KS

Kontakt

Ved spørsmål til høringen eller behov for utsatt frist vennligst ta kontakt med saksbehandler seniorrådgiver Marie Thoresen: marie.thoresen@helsedir.no

Først publisert: 21.11.2022 Sist faglig oppdatert: 22.02.2023 Se tidligere versjoner