KAPITTEL 5
Videre utredning i samtale med pasient og andre involverte