KAPITTEL 14. 3
Regelverk​

​Relevante regler for kommunene

Tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater

Informasjon om kommunens stedlige tilsynsoppgave for salg av tobakksvarer og -surrogater (som e-sigaretter og urtesnus). «Miniveileder» med regelverk, gjennomføring av tilsyn, sanksjoner og avgifter.

Tilsyn med røykeloven

Vernet mot passiv røyking er regulert i den såkalte «røykeloven» som omtales i egen artikkel. Fra 2017 omfatter røykeforbudet også damping eller bruk av e-sigaretter.

Det er hovedsakelig kommunen som skal føre tilsyn med at reglene (§§ 25, 26 og 27) overholdes. Dreier det seg om arbeidslokaler, føres tilsynet, med noen unntak, av Arbeidstilsynet.

Sist faglig oppdatert: 23. november 2018