KAPITTEL 13. 4
Regelverk

Det er en menneskerettighet å kunne ivareta sin seksuelle helse. Lov om svangerskapsavbrudd fremhever befolkningens rett på tilgang til relevant målgruppetilpasset informasjon, prevensjonsmidler og tjenester. I tillegg finnes det en rekke lover, forskrifter og retningslinjer som har betydning for kommunenes arbeid med seksuell helse. De mest sentrale lover og forskrifter i dette arbeidet omtales her.​​​​

Sist faglig oppdatert: 25. januar 2018