KAPITTEL 13. 3
Eksempler

Eksempler på hvordan noen kommuner har tilrettelagt arbeidet med tiltak rettet mot seksuell helse.​

Helhetlig tilbud til ungdom i Tromsø

Tvibit er et kulturhus for unge i alderen 15-25 år (tvibit.net). Huset inneholder en rekke tilbud om aktiviteter, inkludert Helsestasjon for ungdom. Visjonen til Tvibit er å sette mennesker, byen og regionen i stand til å realisere egne ressurser, ideer og forme sin egen identitet.

Helsestasjonen gir prevensjonsveiledning, skriver ut resepter på prevensjon, deler ut nødprevensjon, gratis kondomer og tester for seksuelt overførbare infeksjoner.  Helsesøster og lege har drop-in timer, psykolog har timebestilling.

Lokal forankring i Bergen

Byrådet i Bergen har lagt frem Plan for bedre seksuell helse 2011–​2014 –​​ Forebygging av klamydia, uønskete svangerskap og abort blant unge i Bergen (kommune.no, PDF)​.

Planen retter seg mot ungdom i alderen 15–​24 år. Formålet med planen er å redusere smitte av klamydia og antall uønskede svangerskap og abort.

I planen er det satt opp en rekke tiltak basert på utfordringer som finnes innen tjenestene. Bergen kommune har blant annet et ønske om å styrke helsetilbudet til unge mellom 15–​24 år, styrke seksualundervisningen og øke samarbeidet med frivillige organisasjoner.

Halverte forekomsten av abort med gratis prevensjon i Tromsø og Hamar

Helsedirektoratet iverksatte i 2007 et forsøk med gratis prevensjon for kvinner i alderen 20–​24 år (sintef.no, PDF)​. Forsøksprosjektet ble gjennomført i to forsøkskommuner; Tromsø og Hamar med kontrollkommunene Bodø og Porsgrunn.

Hovedresultater og konklusjoner fra forsøket var at gratis prevensjon gav oppgang i bruk av hormonell prevensjon med en dobling i bruk av de langtidsvirkende prevensjonsmetodene (kobberspiral, hormonspiral og implantat), og en halvering av aborttallet for aktuelle aldersgruppe. Kontrollkommunene hadde ingen betydelig endring i aborttall eller prevensjonsbruk.

Studenthelse i Tromsø

Studenthelsestasjonen er et samarbeid mellom Tromsø kommune og Studentsamskipnaden i Tromsø, og drives av Helsetjenesten ved Sosialmedisinsk senter.

Studenthelsestasjonen er et gratis tilbud til studenter i Tromsø om veiledning, samtale eller undersøkelse av lege, sykepleier eller helsesøster innenfor områdene prevensjon, resept på prevensjonsmidler, kjønnssykdommer (SOI), graviditet, abort og seksualitet.

Samlivskurs for nybakte foreldre i Meland

Godt samliv er et gratis samlivskurs for nybakte foreldre, som drives av Meland kommune. Hensikten med kurset er å gi støtte og inspirasjon til nybakte foreldre i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen.

Meland kommune tilbyr samlivskurs til sine innbyggere med støtte fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Kommuner kan søke om tilskudd til samlivskurs fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir.no).

Flyktningehelsetjenesten i Strand kommune

Flyktningehelsetjenesten (strand.kommune.no) er et kommunalt helsetilbud til asylsøkere og innvandrere, familiegjenforente og enslige mindreårige, med flyktningebakgrunn som kommer til Strand kommune. Tilbudet inkluderer prevensjonsveiledning, test for seksuelt overførbare infeksjoner og hepatitt B vaksine for personer som kommer fra høyendemiske områder.

Helsestasjon for lesbisk, homofile, bifile og transpersoner i Oslo

Helsestasjon for kjønn og seksualitet (oslo.kommune.no) er et byomfattende tilbud til lesbisk, homofil, bifil eller transungdom (13-30 år) som er bosatt i Oslo. De holder til i samme lokaler som Grünerløkka helsestasjon. 

Helsestasjonen veileder i spørsmål knyttet til kropp, samliv og seksualitet, prevensjon, samt tilbyr underlivsundersøkelse og testing og behandling for seksuelt overførbare infeksjoner.

Forebygging av seksuelle overgrep i Sortland kommune

Sortland kommune har drevet prosjektet «Forebygging av seksuelle overgrep» (sortland.kommune.no) siden 2011. Arbeidet har som mål å redusere forekomsten av seksuelle overgrep, redusere varigheten av overgrep som finner sted, samt gi tidlig og relevant hjelp til barn som rammes av overgrep.

Prosjektet omfatter blant annet:

  • Undervisning av barn i en pilotbarnehage hvor temaene var kropp, følelser, forplantning og grensesetting i forhold til egen kropp.
  • Undervisning av alle elever i 7. trinnet i barneskole.
  • Avgangselevene/Russen ved Sortland videregående skole har skoleåret 2012/13 og 2013/14 hatt en time undervisning om voldtekt og konsekvenser av det. Russen blir bevisstgjort at størstedelen av alle voldtekter skjer mellom personer som kjenner hverandre og er jevngamle.
  • I løpet av det siste året har vi også satt i gang et tilbud om babymassasje. Kurset fokuserer på å styrke tilknytning mellom barnet og den voksne.
  • Kursing i seksualitet og kropp av funksjonshemmede elever ved ungdomsskolen i samarbeid med den lokale habiliteringstjenesten.
  • Undervisning av personell i kommunen.
  • Fokus på frivillige organisasjoner. Lommunen arrangert frivillighetskonferanse hvor det bl.a. er fokusert på seksuelle overgrep.
  • Kommunen har etablert et konsultasjonsteam ved seksuelle overgrep.

Sist faglig oppdatert: 25. januar 2018