10.2. Tiltak og virkemidler

Psykisk helse i folkehelsearbeidet innebærer å se hvordan miljø- og sosiale forhold utgjør viktige betingelser for menneskers psykiske helse og livskvalitet. Når kommunen skal fremme god psykisk helse og livskvalitet må den ta utgangspunkt i kunnskapen om påvirkningsfaktorer, tilgjengelige virkemidler og ressurser.

Program for folkehelse i kommunene (2017-2027) er forventet å gi kunnskap om hva som er nyttige tiltak og virkemidler for å styrke livskvalitet og psykisk helse lokalt.

Sist faglig oppdatert: 01. juni 2017