10.2. Tiltak og virkemidler

Kommunene kan påvirke innbyggernes økonomi på forskjellige måter, for eksempel gjennom pris og tilgang på kommunale tilbud og tjenester og betalingsrutiner. Under viser noen måter kommunen kan tenke tiltak gjennom sitt virkemiddelapparat. Teksten er ikke uttømmende.

Sist faglig oppdatert: 20. oktober 2017