11.2. Tiltak og virkemidler

Kommunene har viktige virkemidler for å fremme arbeidstilknytning og forebygge utstøting fra arbeidslivet. I tillegg er kommunen en betydelig arbeidsgiver.

Kommunens virkemidler kan grovt sett deles i tre kategorier:

  • Kommunen som næringsutvikler
  • Kommunen som arbeidsgiver
  • Kommunen som tilbyder av velferdstjenester til befolkningen (NAV, Introduksjonsprogram)

Sist faglig oppdatert: 06. juli 2017