Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.3. Regelverk

Alkoholloven

Statens og kommunenes ansvarsområder reguleres av alkoholloven (lovdata.no)  med tilhørende forskrifter. Dette omfatter innførsel til, utførsel fra og omsetning av alkoholholdig drikk i Norge, samt forhold i tilknytning til slik aktivitet. Videre inneholder loven og forskriftene bestemmelser om anvendelse av alkohol i visse sammenhenger og særlige påbud og forbud knyttet til alkoholholdig drikk.

Alkohollovens formål er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skadene som alkoholbruk kan medføre, hovedsakelig gjennom å begrense tilgjengeligheten og forbruket av alkoholholdig drikk. Dette gjøres ved ulike former for regulering, bl.a. av antall skjenkesteder og utsalgssteder gjennom bevillingssystemet, salgs- og skjenketider, bestemte påbud og forbud og ved hjelp av lovbestemte aldersgrenser.

Alkoholloven gir kommunene stor frihet til å utforme egen alkoholpolitikk, tilpasset politisk overbevisning, lokale forhold og utfordringer, samt stor grad av skjønn ved innvilgelse, utførelse av kontroller, inndragning mv. På den annen side er det kommunenes ansvar å:

  • utarbeide en alkoholpolitisk plan
  • utføre kontroll med utøvelsen av salgs- og skjenkebevillinger
  • sikre at søkere om bevilling oppfyller lovens krav
  • veilede bevillingshavere i alkoholloven
  • sanksjonere mot brudd på alkoholloven

Andre kilder om alkoholloven og kommunens ansvar

Sist faglig oppdatert: 06. juli 2017