7. Kunnskapsutvikling og forskning

Kunnskapsgrunnlaget for lavterskeltilbud og behandling av voksne som står i fare for skadelig seksuell atferd mot barn er mangelfull. Samtidig utvikles det tiltak for målgruppen både i Norge og andre land. Det påligger derfor disse tiltakene at man har et oppdatert kunnskapsgrunnlag og samtidig bidrar til kunnskapsutviklingen.

Behandlingstilnærmingen «Det finnes hjelp», som er utviklet for et helhetlig helsetilbud, er basert på «Stand Strong, Walk Tall: Prehabilitation for a Better Future». Dette er utarbeidet av Sarah Christofferson, Ph.D., Gwenda Willis, Ph.D., Jacinta Cording, Pd.D., og Waikaremoana Waitoka, Ph.D.

«Det finnes hjelp» understøttes av en rekke teoretiske og evidensbaserte tilnærminger:

  • Kognitiv atferdsterapi og teori
  • Risk-Needs-Responsitivity (RNR) 
  • Styrkebaserte tilnærminger/Good Lives Model (GLM)
  • Selvreguleringsmodeller om seksuelt misbruk av barn
  • Traumeinformerte omsorgsprinsipper

I tillegg til dette vil «Det finnes hjelp» bestå av «Triage for skadelig seksuell adferd risiko», som også vil kreve kunnskapsutvikling.

For evaluering og kunnskapsoppbygging bør det tilstrebes å samarbeide internasjonalt med tilsvarende behandlingsprosjekter om forskning og intervensjoner.

Det er et stort behov for forskning både om behandlingseffekter, fenomenforståelse, omfang, risikobilde og fremtidige utfordringer innenfor feltet.

Internettrelaterte seksuelle overgrep er et hurtig voksende felt i stadig endring. Her mangler det kunnskap om viktige problemstillinger for denne målgruppen. 

Sist faglig oppdatert: 03. april 2020