Alle publikasjoner

Veiledertabell — Ortopedi

Forsiden av publikasjon: Veiledertabell – Ortopedi
  • Tema: Prioriteringer
  • Kategori: VeiledereUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Avdeling kvalitet og prioritering
    År:2009Antall sider:26
  • IS-nummer: IS-1647
Målgruppe: Veilederen skal være beslutningsstøtte for de som vurderer eller deltar i vurdering av henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Spesialister med kompetanse til å kunne tilby spesialisthelsetjeneste innenfor det fagområde henvisningen gjelder.
Veiledertabell innen Ortopedi (IS-1647). Utarbeidet i samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten.
​Prosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og de fire regionale helseforetakene. Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av fagspesialister, brukerrepresentanter og en fastlege.

Veilederen skal være en beslutningsstøtte for de som vurderer henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Veilederen gir råd om tildeling av rettighetsstatus og om maksimumsfrist for de pasientene som tildeles ”rett til nødvendig helsehjelp”.