Alle publikasjoner

Vaner som forebygger influensa - plakat

Forsiden av publikasjon: Vaner som forebygger influensa - plakat
  • Tema: Beredskap
  • Kategori: Plakater og kortUtgiver:Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet År:2009Antall sider:2
  • IS-nummer: IS-0253
Målgruppe: hele befolkningen
Plakaten fokuserer på hoste- og håndhygiene som et smitteforebyggende tiltak mot influensa. Den kan også bestilles av andre til oppslag på steder hvor slik publikumsrettet informasjon kan være aktuell.
 
Du kan laste ned eller bestille oppdatert plakat på www.fhi.no.