Alle publikasjoner

Utviklingen i norsk kosthold 2008 - kortversjon

Forsiden av publikasjon: Utviklingen i norsk kosthold 2008 - kortversjon
  • Tema: Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:ernæring
    År:2009Antall sider:28
  • IS-nummer: IS-1657
Målgruppe: Helsepersonell, lærere og journalister.
​Denne rapporten er en del av kunnskapsbasen for ernæringsarbeidet. Den presenterer de nyeste tallene vedrørende matvareforbruk og kostens næringsinnhold basert på norsk matforsyning til og med 2007 og Statistisk sentralbyrås forbruksundersøkelser i privathusholdninger fra 1975 til 2007.

​Helsedirektoratet og Nasjonalt råd for ernæring arbeider for å bidra til at befolkningen får et best mulig kosthold. Et særlig ansvar er å arbeide for å redusere sosial ulikhet i helse. Kunnskap om matvaremarkedet og utviklingen i kostholdet til ulike grupper av befolkningen, er et viktig grunnlag for dette arbeidet. Helsedirektoratet har ansvar for vurdering av utviklingen i kostholdet i Norge, gi råd om kosthold og samarbeide med andre samfunnssektorer med sikte på å fremme folkehelsen. Arbeidet skal være kunnskapsbasert.