Alle publikasjoner

Utviklingen i norsk kosthold 2007

Forsiden av publikasjon: Utviklingen i norsk kosthold 2007 - Matforsyningsstatistikk og forbruksundersøkelser
  • Tema: Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:HelsedirektoratetÅr:2007Antall sider:90
  • IS-nummer: IS-1510
I rapporten presenteres nye data for landets matforsyning for 2006 og anskaffelse av matvarer i privathusholdninger til og med 2005. I forhold til målsetningene for kostholdet viser matforsyningsstatistikken for forbruk av matvarer både positive og negative utviklingstrekk de siste årene.​
Det er positivt at omsetningen av korn, grønnsaker og frukt har økt de siste årene, og at forbruket av margarin fortsatt minsker. Engrosomsetningen av sukker har minsket betydelig de siste fem årene. Nedgangen i forbruk av helmelk som man har sett de siste tiårene fortsatte også det siste året. Det samlede forbruket av skummet, lett og helmelk har imidlertid minsket med nesten 40 prosent fra slutten av 1970-årene til 2006.
 
Det negative er at forbruket av matpoteter har minsket over lang tid, mens forbruket av poteter i form av chips og pommes frites har økt. Forbruket av fisk som økte fra 1995 til 2004 har minsket noe de siste årene. Forbruket av kjøtt har økt betydelig over lengre tid.
 
For spedbarna er det særlig gunstig at andelen som ammes er høy.
 
Kostens fettinnhold minsket fra midten av 1970-årene til begynnelsen av 1990 fra omlag 40 til 35 energiprosent og har siden holdt seg mellom 34 og 36 energiprosent. Fettsyresammensetning har endret seg i ønskelig retning ved at innholdet av mettede fettsyrer og transfettsyrer har minsket. Kostens innhold av sukker har minsket fra 17 til 14 energiprosent de siste tre årene.
 
Fra et helsemessig synspunkt inneholder norsk kosthold fortsatt for mye mettet fett, for mye sukker og salt, og for lite av matvarer som grove kornprodukter, grønnsaker, frukt og fisk.. De største ernæringspolitiske utfordringene i tiden fremover er å doble forbruket av frukt og grønnsaker, redusere inntaket av mettet fett, samt å redusere inntaket av sukker, særlig blant barn og unge.