Alle publikasjoner

Utviklingen i norsk kosthold 2006

Forsiden av publikasjon: Utviklingen i norsk kosthold 2006
  • Tema: Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:nasjonalt folkehelsearbeid
    År:2006Antall sider:28
  • IS-nummer: IS-1406
​De nyeste tallene om matvareforbruk og kostens næringsinnhold presenteres i rapporten Utviklingen i norsk kosthold 2006. Rapporten gis ut hvert år av Sosial- og helsedirektoratet.
Det har skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet. Fra midten av 1970-årene til begynnelsen av 1990 gikk kostens fettinnhold ned fra omlag 40 til 35 energiprosent og har siden holdt seg på dette nivået. Kostens fettsyresammensetning har endret seg i ønskelig retning ved at innholdet av mettede fettsyrer og transfettsyrer har minsket. Dessuten har forbruket av grønnsaker økt betydelig de siste 25 årene.
 
Samtidig med disse forandringene i kosten er dødeligheten av hjerteinfarkt redusert med omtrent 70 prosent blant de under 70 år. Dessverre forsetter forekomsten av kreft å øke og forekomsten av fedme og diabetes type 2 har økt betydelig de siste ti årene.