Alle publikasjoner

Utviklingen i norsk kosthold 2005

Forsiden av publikasjon: Utviklingen i norsk kosthold 2005
  • Tema: Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:nasjonalt folkehelsearbeid
    År:2005Antall sider:27
  • IS-nummer: IS-1325
Utvikling i norsk kosthold er en årlig rapport som utgis av Sosial- og helsedirektoratet. Tilgangen på mat her i landet var fortsatt rikelig og allsidig i 2004.
Gjennom de matvarene som stilles til rådighet, har befolkningen gode muligheter til å velge et forsvarlig og hensiktsmessig kost­hold. Sett i forhold til de helsepolitiske målsetningene for kost­holdet, mener Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) at tallmaterialet viser en del positive trekk, men at den gunstige utviklingen de siste årene ser ut til å ha flatet ut.
 
SHdir ser det som en viktig oppgave å støtte de positive tendensene, samtidig som en for­søker å redusere de negative, og utjevner sosiale ulikheter.