Alle publikasjoner

Ungkost 2000 - Landsomfattende kostholdsundersøkelse blant elever i 4. og 8. klasse i Norge

Forsiden av publikasjon: Ungkost 2000 - Landsomfattende kostholdsundersøkelse blant elever i 4.- og 8.klasse i Norge
  • Tema: Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Grupperettet folkehelsearbeid
    År:2008Antall sider:40
  • IS-nummer: IS-1019
​Kostholdet til det landsrepresentative utvalget av elever i 4. og 8. klasse som deltok i UNGKOST-2000 er i stor grad i tråd med anbefalingene fra Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for ernæring. Det har imidlertid fortsatt noen klare helsemessige svakheter. Særlig inneholder kostholdet for mye mettet fett, for mye sukker og for lite av matvarer rike på kostfiber som grovt brød, potet, frukt og grønnsaker.

​Kostholdet ble kartlagt i et utvalg av 815 elever fra 4. klasse og 1009 elever fra 8. klasse. Deltagerne registrerte kostholdet sitt i fire dager ved hjelp av prekodede kostdagbøker. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for ernæring (tidligere Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet), Statens næringsmiddeltilsyn og Institutt for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo.

 

I UNGKOST-2000 var den gjennomsnittlige andelen av energi som kom fra fett, mettede fettsyrer og tilsatt sukker henholdsvis 31,6, 13,7 og 16,8 energiprosent for elevene i 4. klasse og 30,6, 13,5 og 18,4 energiprosent for elevene i 8. klasse. Inntaket av fett i kosten var nær anbefalt maksimumsnivå på 30 energiprosent, inntaket av mettet fett lå derimot en del over den anbefalte maksimumsgrensen på 10 energiprosent. Ni av ti elever fikk mer enn 10 energiprosent, som er det anbefalte maksimumsnivå for barn, fra sukker.
 
Inntaket av kostfiber var i gjennomsnitt på 14 og 16 g/dag blant jentene og guttene på begge alderstrinn. Dette er lavere enn anbefalt. Det gjennomsnittlige inntaket av vitaminer og mineraler var høyere enn anbefalingene for daglig tilførsel, med unntak av ±-tokoferol, jern og vitamin D for både jenter og gutter på begge klassetrinn og kalsium for jentene i 8. klasse. Når inntaket av kosttilskudd ble inkludert i kostberegningene var det gjennomsnittlige inntaket av jern og vitamin D nær anbefalingene.
 
I gjennomsnitt spiste deltagerne rundt 250 g frukt og grønnsaker per dag. 6% av elevene i 4. klasse og 10% av elevene i 8. klasse spiste mer enn 500 g/dag.
 
Resultatene fra UNGKOST-2000 viste at de fleste elever i 4. klasse spiste frokost hver dag og hadde med matpakke på skolen 5 dager i uken. Blant elevene i 8. klasse spiste også størstedelen frokost hver dag, men 10% spiste frokost 2 ganger eller mindre per uke. Det var flere i 8. klasse som kjøpte lunsj i matbod/kantine/kiosk/butikk enn i 4. klasse.
 
Undersøkelsen inngår som en del av systemet for kartlegging av kostholdet i den norske befolkningen.
 
Relaterte lenker