Alle publikasjoner

Ungkost 2000 - Kosthold blant 4-åringer

Forsiden av publikasjon: Ungkost 2000 - Kosthold blant 4-åringer
  • Tema: Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Grupperettet helsearbeid
    År:2002Antall sider:56
  • IS-nummer: IS-1067

​Sammendrag

Kostholdet til det landsrepresentative utvalget av 4-åringer som deltok i UNGKOST-2000 er for en stor del i tråd med anbefalingene fra Sosial- og helsedirektoratet. Det gjennomsnittlige inntaket av vitaminer og mineraler var høyere enn, eller på nivå med anbefalingene for daglig tilførsel, med unntak av vitamin E, jern og vitamin D for både jenter og gutter. Når inntaket av kosttilskudd ble inkludert i kostberegningene var det gjennomsnittlige inntak av både av vitamin E, jern og vitamin D nærmere anbefalingene.
 
Kostholdet har imidlertid noen klare helsemessige svakheter. Særlig inneholder kosten for mye fett, mettede fettsyrer og tilsatt sukker, og for lite matvarer som er rike på kostfiber som grovt brød, poteter, frukt og grønnsaker. Hos de 391 4-åringene som deltok var den gjennomsnittlige andelen av energi som kom fra fett, mettede fettsyrer og tilsatt sukker henholdsvis 32, 14 og 15 energiprosent, mens anbefalt nivå er henholdsvis 30, 10 og 10 energiprosent. Over 70 % av barna hadde en energiprosent fra fett over 30 %, og nesten alle barna (97 %) hadde energiprosent fra mettede fettsyrer over 10 %. I overkant av 80 % av barna fikk mer enn 10 energiprosent fra tilsatt sukker. Inntaket av fett og tilsatt sukker var signifikant lavere hos guttene hvor mødrene eller fedrene hadde høy utdannelse, sammenlignet med dem som hadde foreldre med lav utdannelse. For jentene var inntaket av tilsatt sukker signifikant lavere for barna som hadde mødre med høyere utdannelse, sammenlignet med dem som hadde mødre med lav utdannelse.
 
Sanasol og tran var de kosttilskuddene som ble mest brukt. Fjorten prosent av jentene, og 9 % av guttene brukte Sanasol hver dag. Det var 10 % av jentene og 7 % av guttene som tok tran hver dag. Henholdsvis 36 % og 44 % av jentene og guttene brukte ikke kosttilskudd. Det gjennomsnittlige inntaket av frukt og grønnsaker (inkludert poteter) var rundt 225 g frukt og grønnsaker per dag, 12 % av jentene og 8 % av guttene spiste mer enn 400 g/dag. På dagtid var nærmere 60 % av barna i fulltidsbarnehage, og rundt 10 % var hjemme. Måltidsfrekvens ble kartlagt i undersøkelsen. Rundt 90 % av barna spiste frokost hver dag, og mellom 70-80 % spiste lunsj og middag hver dag. Kveldsmat var det mellom 60-70 % som spiste hver dag. Av de ulike måltidene var det lunsj som hyppigst ble spist utenfor hjemmet. Godt over halvparten av barna spiste lunsj i barnehage, barnepark eller liknende fem dager i uken. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet, Avdeling for ernæring, Statens næringsmiddeltilsyn og Institutt for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo.