Alle publikasjoner

Tilgjengelige nettsteder 3:3 - Anskaffelse og kvalitetskriterier

Forsiden av publikasjon: Tilgjengelige nettsteder 3:3 - Anskaffelse og kvalitetskriterier
  • Kategori: VeiledereUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Deltasenteret
    År:2007Antall sider:26
  • IS-nummer: IS-1418
Målgruppe: Veilederen er rettet mot alle som skal etablere et nytt nettsted, endre design eller anskaffe publiseringsløsning, eller som er interessert i tigjengelighet på nett.
​Veilederen er den siste i en serie av 3, som omhandler hvordan tilgjengelige nettsteder skal utformes.
  
Hovedfokus i den tredje veilederen er på anskaffelse av og tilgjengelighetskriterier for nettsteder.
 
​Hovedfokus i den tredje veilederen er på anskaffelse av og tilgjengelighetskriterier for nettsteder.
 
Veilederens første del omhandler de ulike delene et nettsted består av og drøfter tilgjengelighetsaspekter omkring hver del. Det gis 12 råd for å ivareta tilgjengelighet på viktige områder. Aktuelle lover på området omtales kort.
 
Kapittel 5 inneholder forslag til kravspesifikasjon med utgangspunkt i Norge.no sine tilgjengelighetskriterier pr. 2007-evalueringen. Bakerst i veilederen omtales vektøy for å teste tilgjengelighet og det gis referanser till annen kunnskap om tilgjengelige nettsteder.