Alle publikasjoner

Rapport: Spedkost 6 måneder (2006)

Forsiden av publikasjon: Rapport: Spedkost 6 måneder (2008)
  • Tema: Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet, Mattilsynet og Universitetet i Oslo
    Ansvarlig avdeling:Nasjonalt folkehelsearbeid
    År:2008Antall sider:98
  • IS-nummer: IS-1535
​Seks måneder gamle barn har i hovedsak et kosthold i tråd med anbefalingene for spedbarnsernæring. Det viser den landsomfattende undersøkelsen Spedkost 6 måneder.​
​Undersøkelsen tar for seg kostholdet til landets seks måneder gamle barn. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 1998.

Formålet med undersøkelsen var å øke kunnskapen om kostholdet til spedbarn i Norge for å få et bedre grunnlag for å gi råd om kosthold og forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppa.

Undersøkelsen ble gjennomført av Universitetet i Oslo i 2006 på oppdrag fra Helsedirektoratet og Mattilsynet. Undersøkelsen inngår som en del av systemet for kartlegging av kostholdet i den norske befolkningen.