Alle publikasjoner

Rapport: Spedkost 12 måneder (2007)

Forsiden av publikasjon: Rapport: Spedkost 12 måneder (2009)
  • Tema: Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:ernæring
    År:2009Antall sider:107
  • IS-nummer: IS-1635
Målgruppe: Helsepersonell og journalister.
​Tolv måneder gamle barn har i hovedsak et kosthold i tråd med anbefalingene for spedbarnsernæring. Det viser den landsomfattende undersøkelsen Spedkost 12 måneder.​

​Undersøkelsen tar for seg kostholdet til landets tolv måneder gamle barn. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 1999.

 

Formålet med undersøkelsen var å øke kunnskapen om kostholdet til spedbarn i Norge for å få et bedre grunnlag for å gi råd om kosthold og forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppa.
 
Undersøkelsen ble gjennomført av Universitetet i Oslo i 2007 på oppdrag fra Helsedirektoratet og Mattilsynet. Undersøkelsen inngår som en del av systemet for kartlegging av kostholdet i den norske befolkningen.