Alle publikasjoner

Rapport fra Helsedirektoratets seminar om kosthold og minoriteter

Forsiden av publikasjon: Rapport fra Helsedirektoratets seminar om kosthold og minoriteter
  • Tema: Innvandrerhelse, Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:minoritetshelse og rehabilitering
    År:2011Antall sider:36
​Rapporten tar blant annet for seg kommunikasjonsutfordringer og løsninger.
​Blant visse minoritetsgrupper er det registrert overhyppighet av en del kroniske livsstilssykdommer. Mange av disse sykdommene kan forebygges med et bedre kosthold.
 
Helsedirektoratet arbeider for å fremme et sunt kosthold i hele befolkningen, og ønsker innspill på hvordan kommunikasjon med utsatte minoritetsgrupper kan etableres og styrkes for å skape sunne kostholdsvaner.
 
Dette var også bakgrunnen for at direktoratet arrangerte et seminar 26. mai 2011 der en rekke fagfolk og representanter fra minoritetsmiljøer deltok. 
 
Hovedmomentene som ble diskutert i plenumsdebatten som fulgte etter de faglige innleggene, er også å finne i rapporten, sammen med foredragene. De konkrete rådene til Helsedirektoratet er oppsummert i rapportens siste del.