Alle publikasjoner

Nøkkelhullet - lær barn om sunn mat (nynorsk) – Faktaark 5. - 7. trinn

  • Tema: Ernæring
  • Kategori: OpplæringUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Grupperetta folkehelsearbeid
    År:2010Antall sider:3
  • IS-nummer: IS-0307
Målgruppe: Lærere og annet undervisningspersonell på barne- og ungdomstrinn.
​Undervisningsmateriellet om Nøkkelhullet er et godt redskap for lærere som vil gi barna kunnskap om sunn mat.  
​Nøkkelhullet er myndighetenes merkeordning for sunnere matvarer og brukes også i Sverige og Danmark. 
 
Undervisningsopplegget knyttet til Nøkkelhullet er beregnet for bruk i grunnskolen og finnes på både bokmål og nynorsk. Opplegget er tilpasset 3.-4., 5.-7. og 8.-10. årstrinn. Det består av nedlastbare faktaark, oppgaver og fasit.
 
Oppgavene er varierte og tverrfaglige. Det er blant annet både kryssord, regnestykker, diskusjonsoppgaver og tegneoppgaver. I tillegg er det oppgaver som involverer IKT. Tanken bak er at oppgavene skal ta fatt i de grunnleggende ferdighetene i læreplanen. Nøkkelhullet er også et fint utgangspunkt for å lære barn om kostrådene.